عمومی

زیست‌بوم نوروز ایرانی – دنیای 77

زیست‌بوم نوروز ایرانی - دنیای 77

ما ایرانی ها نوروز را در اوایل بهار جشن می گیریم و این عید باستانی را جشن می گیریم. کتاب های تاریخی و دایره المعارف ها حاوی اطلاعات زیادی در مورد تاریخ نوروز و قدمت آن هستند که همگی نشان دهنده اهمیت فرهنگی این منطقه است.
در اینجا برای تبریک سال نو به خوانندگان عزیز، به طور مختصر به نقش نوروز در تغییر، تحول و نوآوری اشاره می کنم.

همگامی با سنت ها و فرآیندهای جاری زندگی و طبیعت، زمینه آگاهی از روند زندگی و حفظ آن را فراهم می کند. این فرآیند یا به عبارتی اکوسیستم سیستماتیک زندگی انسان، عناصر و عوامل مؤثر بر روند زندگی را نشان می دهد.

اگر این عناصر در مسیر وجودشان جاری شوند و موانع راه آنها را منحرف نکنند و به آنها آسیب نرسانند، زندگی به طور طبیعی جریان می یابد و نوآوری و پیشرفت بیشتری ممکن می شود. امروزه بسیار روشن است که بقای انسان در گرو توجه به اکولوژی طبیعت و زندگی و در نظر گرفتن چنین رویکردی است. برای حفاظت از طبیعت و دوری از خطراتی که آن را تهدید می کند اقدامات لازم را انجام دهید.

بسیاری بدون توجه به مکانیزم زندگی زندگی خود را می گذرانند. حتی زمانی که با مشکلات مختلفی روبرو هستند و تکرار مشکل عرصه را بر آنها تنگ کرده است، سعی نمی کنند تشخیص دهند که چه چیزی باعث ایجاد مشکل شده و امکان بهبود، پیشرفت و شادی را از بین برده است. همه اینها به اکوسیستم زندگی مرتبط است. در ادبیات ما به این توجه و آگاهی از سازوکار زندگی و آگاهی از آنها «مهره» گفته شده است. به قول آقای سعدی:

«صبح یک دوش مرغ جیغ می‌زند
من می توانم هوش و صبر و استقامت و هوش داشته باشم

یک دوست صمیمانه پیدا کنید
مگر اینکه از من بشنود

گفت باورت نمیکنه
پرنده مست، آرام گریه می کند

گفتم شرط انسانیت نیست
مرغ زرق و برق و من خاموش.

نوروز، جشن سال نوی ما ایرانیان، زمینه این روند زندگی و نیاز به این دگرگونی را به زیبایی فراهم می کند. نوروز دعوتی است برای دور هم جمع شدن، رونمایی و نوآوری در روند زندگی. این دعوتنامه شامل سخت افزار به عنوان وسیله ای برای امرار معاش و همچنین اندیشه، اخلاق و رفتار است.

بنیان نوروز آغاز بهار و توسعه طبیعت است. چنین ابتکاراتی افرادی را که اغلب از حرکات شبانه روزی غافل هستند دعوت می کند تا به طبیعت توجه کنند و با توسعه آن سازگار شوند. بر آنچه در حال وقوع است تمرکز کنید و دعوت کنید و روی آنچه برای تغییر و نوآوری ممکن است تمرکز کنید.

چرخش زمین را دوباره پایان دهید و دور جدیدی را آغاز کنید، با آنچه اتفاق افتاده است خداحافظی کنید و با آنچه ممکن است پیش بیاید خداحافظی کنید… با حفظ اصول و ابداعات آن، روی کلیت عناصر دخیل در زندگی تمرکز کنید.

یکی از راه های رسیدن به این آگاهی و رشد فکری، تمرکز، پرسش و کنجکاوی است. بسیاری از اختراعات نتیجه توجه به حیوانات و آنچه در اطراف آنهاست صورت می گیرد. نیاز به توجه به قوانین جاری طبیعت و زندگی و همچنین ذهنی جدید و ذهنی آزاد برای غبارروبی آنچه در طول زمان نادیده گرفته شده و یا حتی آسیب دیده است وجود دارد.

به عنوان یک پرسشگر، افراد دارای اصول خاصی هستند و در عین حال داشتن ذهن آزاد مهم است. به دانسته هایش بسنده نکن و همیشه فکر کن و برای آنچه دارد و می تواند تغییر دهد آماده باش. او هم قلب تپنده دارد و هم فکری که می تواند دیدگاه و آرزوهای او را تغییر دهد.

نوروز دعوتی است به غبارروبی، بی حجابی و نوآوری در روند زندگی. این دعوتنامه هم شامل سخت افزار و سبک زندگی و هم فکر، اخلاق و رفتار است. با جشن و دعای دسته جمعی، آنچه در طبیعت می گذرد را یادآوری می کند و امکان همنشینی و همراهی با آن را برای شروعی تازه نشان می دهد.

ما در نوروز برای تغییر حال و هستی خود دعا می کنیم و این امر در صورتی امکان پذیر است که به وضعیت فعلی خود توجه کنیم و ببینیم که چگونه تغییر می تواند اتفاق بیفتد. این یک جور ترکیبی است از آنچه در بهار و طبیعت می بینیم و طبیعت را زنده می کنیم و آنچه را که با آن در سبک زندگی خود از فکر گرفته تا اخلاق و رفتار می توانیم ببینیم.

بنابراین، وضعیت فعلی و شبکه ای از تلاش ها برای تغییر و دگرگونی جریان دارد. ادراکات و شیوه های جدید حول چنین پاشنه ای می چرخد. در آیین ها و نیایش های نوروزی مردم به وضوح مشارکت می کنند و روند تغییر طبیعت را احساس می کنند و این گونه تجربه ها می تواند تأثیر بیشتری از کلام داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا