سلامت

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری دنیای 77 ، جایزه مهرگان اولین گزارش دبیرخانه است که شامل تعداد مشاغل در دو بخش مهرگان ادب و مهرگان علم و پیشرفت کار قضایی است.

به گفته دبیرخانه جایزه مهرگان ، 1527 عنوان از اولین چاپ رمان ها و داستان های کوتاه 127 و 1999 به این رویداد فرهنگی رسید. تعداد کتابهای چاپ شده در قسمت مهرگان ادب منتشر شد

دبیرخانه جایزه مهرگان با استناد به 165 کتاب علمی- محیطی منتشر شده در چاپهای اول 1398 و 1399 که به دبیرخانه رسیده است ، تعداد عنوان ها نسبت به دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است ، اما تعداد کتاب های مهرگان علم تغییری نکرده است.

در جایزه مهرگان علم ، سوابق و عملکرد 77 سازمان مردم نهاد محیط زیست (در سالهای 1398 و 1399) توسط داوران مورد ارزیابی قرار می گیرد. حضور و مشارکت این تعداد سازمان خصوصی نشان دهنده افزایش 25 درصدی تعداد سازمان های مستقل در این دوره از اهدای جایزه مهرگان علم است.

محاکمه کار در بخش مهرگان ادب در دو مرحله با حضور 12 داور و با شرکت 7 داور در لشکر مهرگان علم به پایان رسید.

قباد آذرآین ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرجو چردست و کارمرجه تاجمه در دور اول جایزه مهرگان ادب داوری می شوند.

داوری جایزه مهرگان علم توسط هایشنگ ضیا ، عبدالحسین بهاب زاده ، محمد دربش ، زهرا قلیچی پور ، محمدرضا داهی ، بهرام معلمی و مزگان جمشیدی انجام می شود.

علیرضا زرگر ، مدیر جوایز مهرگان ، تجربه انتخاب و راه اندازی بهترین “رمان های زبان مادری” را در بیستمین دوره جوایز ادبیات مهرگان بیان می کند: به منظور رعایت حقوق فکری نویسندگان ایرانی برای چنین کارهایی ، تندیس ها و جوایز “رده ویژه” و “ادبیات زبان مادری” جایزه مهرگان ادب به دلیل امکان داوری و ارزیابی این کتابها اهدا می شود.

جمع آوری و آزمایش کتابهای این دوره از جوایز مهرگان ادب و مهرگان علم در پاییز 1399 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در این مدت به برندگان تندیس مهرگان جوایز ، جوایز نقدی در 9 رده و لوح تقدیر اهدا می شود.

5757

دکمه بازگشت به بالا