جامعه و خانواده

رخداد بزرگترین زلزله در هرمزگان و بیشترین زمین‌لرزه‌ها در ۲ استان

رخداد بزرگترین زلزله در هرمزگان و بیشترین زمین‌لرزه‌ها در ۲ استان

بزرگترین زمین لرزه های هفته گذشته 8 زمین لرزه به بزرگی 5.4 در فین استان هرمزگان و 8 زمین لرزه به بزرگی 2.5 تا 4.1 ریشتر در استان کرمان بوده است.

به گزارش دنیای 77، در استان هرمزگان نیز زمین لرزه هایی به بزرگی 3.3، 3.2 و 2.8 در بندرخمر، 5.4، 3.1 و 2.9 در فین، 3.6 و 3.2 در بندر مکم و 3.2 در تخت به ثبت رسیده است.

استان کرمان نیز با زلزله 3.3 در کوهبنان، 2.9، 4.1 و 2.6 در سیرچ، 2.8 در گلباف، 3.9 در بم، 3.7 و 2.5 در راور لرزید. جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 12 سپتامبر

زلزله 2.6 ریشتری در وحدتیه استان بوشهر و زلزله 2.7 ریشتری در کاتور استان آذربایجان غربی به ثبت رسید.

عشق آباد در استان خراسان جنوبی زلزله ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین را لرزاند و کانون آن در 3 کیلومتری عشق آباد، 85 کیلومتری انآباد و 86 کیلومتری شهرآباد این استان بوده است. زمین لرزه 2.8 ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

حسینیه استان خوزستان زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر را در عمق 11 کیلومتری زمین احساس کرد و کانون آن در 28 کیلومتری حسینیه، 37 کیلومتری اندیمشک و 40 کیلومتری سالند در استان گزارش شده است.

یکشنبه 13 شهریور

بندرخمر در استان هرمزگان زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر را در عمق 11 کیلومتری زمین تجربه کرد و کانون آن در 13 کیلومتری بندر خمر، 30 کیلومتری لافت و 60 کیلومتری درغان این استان بود. زمین لرزه 2.8 ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

کوهبنان استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 8 کیلومتری کوهبنان، 38 کیلومتری کیانشهر در استان کرمان و 50 کیلومتری بهاباد در استان یزد ثبت شد.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر سیرچ در استان کرمان و زلزله 2.9 ریشتری کامیاران در استان کردستان را لرزاند.

دوشنبه 14 سپتامبر

سیرچ استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین را لرزاند و کانون آن در 6 کیلومتری سیرچ، 15 کیلومتری اندوهزارد و 28 کیلومتری شهداد بوده است. 2.6 زلزله از دیگر رخدادهای لرزه ای منطقه است.

کر در استان فارس زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر را در عمق 5 کیلومتری زمین احساس کرد و کانون آن در 24 کیلومتری کر، 28 کیلومتری افزار و 33 کیلومتری جهرم در استان گزارش شده است. زمین لرزه 3.1 در عمق 5 کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه ای منطقه بود.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.7 ریشتر در عمق 10 کیلومتری کتور استان آذربایجان غربی رخ داد و کانون آن در 40 کیلومتری کاتور، 68 کیلومتری شهر تاش در استان آذربایجان غربی و 50 کیلومتری آن گزارش شده است. وان، ترکیه

زمین لرزه ای به بزرگی 5.4 ریشتر فین در استان هرمزگان را در عمق 14 کیلومتری زمین لرزاند و کانون آن در 32 کیلومتری فین، 35 کیلومتری قلعه قاضی و 42 کیلومتری تخت این استان گزارش شده است. 2.9 زلزله از دیگر حوادث منطقه است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر در عمق 10 کیلومتری رباط پست بادام استان یزد و کانون آن در 97 کیلومتری رباط پست بادام در استان یزد، 98 کیلومتری نایبند و 101 کیلومتری طبس در استان خراسان جنوبی ثبت شده است. این استان است.

سه شنبه 15 سپتامبر

زلزله 2.8 ریشتری خان جانیان در استان فارس، زلزله 2.5 ریشتری در قاین در استان خراسان جنوبی، زلزله 2.5 ریشتری در خلخال استان اردبیل، زلزله 2.8 ریشتری در گلباف استان کرمان و زلزله 2.8 ریشتری در استان کرمان، 2 مگنتو. استان خراسان جنوبی.

چهارشنبه 16 شهریور

زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر بندر مکم در استان هرمزگان را در عمق 8 کیلومتری زمین لرزاند و کانون آن در 25 کیلومتری بندر مکم، 27 کیلومتری فارس در استان هرمزگان و 27 کیلومتری لامرد در استان فارس بوده است.

بم استان کرمان در عمق 13 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر و کانون آن در 2 کیلومتری بم، 9 کیلومتری بروات و 31 کیلومتری نظام شهر استان کرمان را لرزاند.

زمین لرزه 3.7 در عمق 13 کیلومتری در راور استان کرمان، زمین لرزه دیگری در 25 شهریور در 54 کیلومتری راور، 89 کیلومتری هجدک و 95 کیلومتری کیانشهر این استان رخ داد.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر تخت در استان هرمزگان را در عمق 10 کیلومتری زمین لرزاند و کانون آن در 24 کیلومتری تخت، 35 کیلومتری گزی کالا و 39 کیلومتری سرگز این استان بوده است.

پنجشنبه 17 شهریور

زلزله ۲.۷ در سیردان در استان قزوین، زلزله ۲.۸ ریشتری بروزرد در استان لرستان، زلزله ۲.۵ ریشتری در استان کرمان، زلزله ۲.۸ ریشتری در طبس در استان خراسان جنوبی و زلزله ۲.۵ ریشتری در سفیدسنگ در استان خراسان رضوی رخ داده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 11 کیلومتری بندر خمر استان هرمزگان به ثبت رسید.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین در فین استان هرمزگان احساس شد.

جمعه 18 شهریور

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین در بندر مکم استان هرمزگان احساس شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا