عمومی

رئیسی و ادبیات منافقین؟! – دنیای 77

رئیسی و ادبیات منافقین؟! - دنیای 77

اولین پاسخ عمده به مصوبه شورای حکام: به نام خدا و به نام انسان، ما …

من در فضای مجازی دیدم که عبارت “به نام خدا و به نام ملت ایران” که رئیس جمهور به کار می برد معادل عبارت معروف سازمان مجاهدین خلق است (= بسم الله و به نام قهرمانانه). مردم) و سپس عبارت می گوید شرک است.

1- مجاهدین خلق سنگها بسم الله الرحمن الرحیم را جایگزین این جمله کردند که البته در سخنرانی آقای رئیسی این اتفاق نیفتاد.

2- در متون مختلف دیده ایم که برخی از شخصیت های برجسته (مثلا رئیس جمهور که با رای مردم به قدرت رسید) عبارت «به نام ملت ایران» را به کار بردند. وقتی کسی می گوید من از طرف مردم ایران صحبت می کنم، به این معنی است که من از طرف مردم ایران یا از طرف آنها صحبت می کنم.

3- منظور آقای رایس در اینجا همین بود. اما «بسم الله» بودن غالب است. مثلاً اگر می گفت «به خدا و به نام ملت ایران» مشکل حل می شد.

4. از آنجایی که زمان سخنرانی رئیس جمهور بعد از قطعنامه آژانس بود، طبیعتاً تحریک آمیز و عجولانه بود و در این شرایط بی دقتی سخنان قابل توجیه تلقی می شود. اما از آنجایی که هر جمله رئیس جمهور ممکن است پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، تمرین گفتن ضروری است.

به طور خلاصه، شباهت عبارت آقای رایس با عبارتی که منافقین به کار می برند بسیار تصادفی است، البته در این دو شکی وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا