عمومی

دولت افغانستان به حق‌آبه ایران از هیرمند متعهد است

دولت افغانستان به حق‌آبه ایران از هیرمند متعهد است

براساس پایگاه داده دنیای 77 ،

سعید خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره بیانیه مربوط به افتتاح سد کمال خان در افغانستان گفت: دولت افغانستان به این حق آب متعهد است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: “البته ، حق داشتن آب طبیعی و محافظت از زندگی هامون مسئله جداگانه ای است که مدتها با دولت افغانستان در مورد آن بحث می شده است. خوشبختانه اهمیت زندگی هامون در آنجا خسارات مهمی خواهد داشت. .

خطیب زاده با بیان اینکه توسعه سیسان مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران است و به طور طبیعی باید آب مورد نیاز برنامه های توسعه را به روشی مناسب تأمین کند ، افزود: برای انتقال آب و از همه مهمتر اجرای آب از پروژه های بهینه سازی استفاده کنید.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران از اظهارات رئیس جمهور افغانستان مبنی بر تبدیل آبها به موضوع همکاری دو کشور استقبال می کند و برای این منظور اعلام اقدام می کند.

دکمه بازگشت به بالا