جامعه و خانواده

خوزستان با دو زلزله بزرگتر از ۴ لرزید

خوزستان با دو زلزله بزرگتر از ۴ لرزید

استان خوزستان هفته گذشته دو زمین لرزه به بزرگی 4.4 و 4.3 ریشتر را لرزاند.

به گزارش دنیای 77 هفته گذشته زلزله ای به بزرگی 4.4 ریشتر بهبهان در استان خوزستان و زمین لرزه ای به بزرگی 4.3 ریشتر حسینیه استان خوزستان را لرزاند. زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر منطقه نهباد در استان خراسان جنوبی و زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر سنگان در استان خراسان رجوی را لرزاند.

جزئیات زلزله هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 6 فروردین

کانون زمین لرزه زیر کانون بود، اما هیچ هشدار سونامی صادر نشد، اما مرکز زمین لرزه زیر کانون بود، اما هشدار سونامی صادر نشد. زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر استان کردستان را لرزاند.

یکشنبه 27 فروردین

کانون این زمین لرزه الومنیه استان چهارمحال و بختیاری در عمق 10 کیلومتری زمین با قدرت 3 ریشتر و کانون آن 8 کیلومتری آلونیه استان، 23 کیلومتری لردگان و 29 کیلومتری گندمان گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر هجده در استان کرمان و زلزله 2.5 ریشتر قلعه خواجه در استان خوزستان را لرزاند.

دوشنبه 6 آوریل

زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین در نهبدان در استان خراسان جنوبی و کانون آن در 47 کیلومتری نهبندان، 70 کیلومتری شوسف در استان خراسان جنوبی و 84 کیلومتری در سیستان و سفیدستان آبه در استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده است. استان.

کانون این زمین لرزه در 44 کیلومتری جنوب سنگان، 48 کیلومتری نستیفان و 49 کیلومتری حاجی آباد استان خراسان گزارش شده است.

زلزله 2.8 ریشتری استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در سرپل جهاب در استان کرمانشاه و در عمق 10 کیلومتری زمین و کانون آن در 4 کیلومتری سرپل جهاب، 31 کیلومتری قصار شیرین و 34 کیلومتری گیلانغرب این استان بوده است.

این زمین لرزه استان کردستان را در عمق 12 کیلومتری زمین و به بزرگی 3.2 ریشتر لرزاند.

از جمله سه شنبه 9 بهمن

کانون زمین لرزه در زیر کانون گزارش شده است، اما هشدار سونامی صادر نشده است، اما مرکز زمین لرزه زیر کانون گزارش شده است، هشدار سونامی صادر نشده است.

پس از وقوع زمین لرزه 3.6 ریشتری در عمق 10 کیلومتری زمین، زمین لرزه دیگری به بزرگی 3.3 ریشتر شربیان استان آذربایجان شرقی را لرزاند که کانون آن در 10 کیلومتری شربیان، 14 کیلومتری بستان آباد و 15 کیلومتری دوجدوجان بوده است. در این استان

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در سربیشه در استان خراسان جنوبی در عمق 8 کیلومتری زمین به وقوع پیوست که کانون آن در 18 کیلومتری سربیشه، 47 کیلومتری مود و 48 کیلومتری اسدیه در این استان واقع شده است.

چهارشنبه 10 فروردین

زلزله 2.5 ریشتری در استان بوشهر و زلزله 2.6 ریشتری در مصیری در استان فارس به ثبت رسیده است.

پنج روز 11 آوریل

بهبهان استان خوزستان پس از زلزله 2.6 ریشتری زمین لرزه دیگری به بزرگی 4.4 ریشتر در عمق 16 کیلومتری زمین و کانون آن در 16 کیلومتری بهبهان، 27 کیلومتری آقاذری و 31 کیلومتری سردشت این استان به ثبت رسید.

کانون این زمین لرزه در حسینیه استان خوزستان و در عمق 25 کیلومتری زمین با بزرگی 4.3 ریشتر گزارش شده است.

جمعه 12 فروردین

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر سمنان در استان سمنان را لرزاند.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا