عمومی

خروج نظامیان آمریکا از دو پایگاه در افغانستان

خروج نظامیان آمریکا از دو پایگاه در افغانستان

براساس پایگاه داده دنیای 77 ،
به گزارش ایرنا ، عطاء الله خوگیانی روز پنجشنبه به رسانه های محلی افغانستان گفت که این پایگاه از امروز به ارتش تحویل داده می شود و امنیت منطقه را تأمین می کند.

وی گفت كه ارتش آمریكا از سه سال پیش پایگاه های نظامی در آسین و هاسكه مینا را تأسیس كرده بود و پس از امضای توافق صلح با طالبان در حال عزیمت بود.

پنتاگون هفته گذشته اعلام كرد كه پنج پایگاه در افغانستان باقی مانده است و 135 روز پس از توافق 10 فوریه با طالبان ، آنها را به ارتش افغانستان تحویل داده است.

به گفته پنتاگون ، تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان اکنون به 8000 نفر و تعداد سربازان در کشورهای عضو ناتو کاهش یافته است.

براساس توافق بین ایالات متحده و طالبان ، تمام نیروهای آمریکایی و ناتو 14 ماه پس از امضای این توافق نامه از افغانستان خارج می شوند و دولت افغانستان توافق صلح با طالبان را در مورد چگونگی اداره کشور امضا می کند.

دکمه بازگشت به بالا