عمومی

خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

صنایع دستی می تواند به عنوان یک فعالیت دائمی در مناطق روستایی کشور و در نقاطی که کشاورزی شغل اصلی مردم است و همچنین در مناطق عشایری که دامداری شغل اصلی و رایج آن است مورد استفاده قرار گیرد.

مهمترین چالش اقتصاد جامعه در حال توسعه ای مانند ایران ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان است. یکی از این چالش ها توسعه اقتصادی مبتنی بر مزیت های داخلی مانند صنایع دستی است که ریشه های عمیق و محکمی در آداب، سنت ها و به طور کلی فرهنگ عمومی کشور ما دارد. صنایع دستی به عنوان یک صنعت کاملا بومی و مستقل که مواد اولیه آن به راحتی در داخل تامین می شود، نیاز به سرمایه گذاری زیادی ندارد و در نتیجه ارزش افزوده بالایی دارد. همچنین وجود تکنیک های ساده و آموزش آسان و همچنین تلفیق فرهنگ تولید آن با فرهنگ اصیل عامه، آن را به صنعتی مناسب برای اشتغال زایی تبدیل کرده است.

صنایع دستی را می توان به عنوان یک فعالیت پایدار و فصلی در مناطق روستایی کشور و در نقاطی که کشاورزی شغل اصلی مردم است و همچنین در مناطق عشایری که دامداری شغل اصلی و رایج است، به شمار آورد. همچنین می توان آن را به عنوان کار دائمی و موقت به شهرها تعمیم داد. برای بسیاری از ساکنان شهر، ساخت کارگاه تولید صنایع دستی به صورت کارگاهی می تواند باعث ایجاد حرفه شود.

هدف این بنیاد ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار محروم و تقویت اقتصاد خانواده روستایی و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و محلی و در نتیجه محرومیت زدایی در شهرستان های کسارقند (استان سیستان و بلوچستان جنوبی) و حاجی آباد بخش احمدی (استان هرمزگان) است. و راهبرد توسعه آموزش و پرورش نقش موثری در صنایع دستی و تولید ملی و اشتغالزایی مردم منطقه داشته است.

دکمه بازگشت به بالا