ورزش

حمله رئیس دانشگاه تهران به تیم ملی

حمله رئیس دانشگاه تهران به تیم ملی
با توجه به نگاهی که رئیس دانشگاه تهران به مقوله حکمرانی در ورزش دارد، به قرار معلوم باید عده‌ای از بازیکنان و مربیان بعد از عبور از فیلتر برای حضور در تیم ملی انتخاب شوند و بعد یکی از مربیانِ از فیلتر عبور‌کرده از بین بازیکنانی که مجددا از فیلتر عبور کرده‌اند، برای تیم ملی بازیکن انتخاب کند. ممکن است چنین نقد‌هایی برداشت بد از مطالب مذکور تلقی شود؛ ولی اگر این رویه که بخشی از آن در حوزه سیاست به‌ویژه در زمان انتخابات اجرا می‌شود و صلاحیت کاندیدا‌ها را ارزیابی می‌کند، وارد حوزه‌های دیگر به‌ویژه فوتبال هم شود، شاید نتیجه‌اش اوضاع فعلی شود که بسیاری تصور می‌کردند با دولت و مجلس یکدست، همه‌جا گلستان می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا