عمومی

حمله به واکسن ایرانی کرونا، چرا؟!

حمله به واکسن ایرانی کرونا، چرا؟!

چندین فیلم برای تمسخر واکسن ویروس کرونا در ایران ساخته شده و این به یک شوخی تبدیل شده است. این نوع شوخی ها تعجب آور نیستند ، آنها همچنین برای واکسن های خارجی ساخته شده اند ، اما ما باید رابطه خود را با این واکسن به عنوان نمونه ای از این نوع مشکلات تعیین کنیم.

به نظر من ، برای فکر کردن و قضاوت درباره واکسن ایران ، باید بر موارد زیر تمرکز کنیم:

یکی این واکسن توسط سیاستمداران ایرانی که مصاحبه و گزارش می کنند ساخته نشده است. متخصصان آزمایشگاه های مرتبط ، مراکز تحقیقاتی و کارخانه های داروسازی واکسن تولید می کنند ، آنها متخصصان انسانی ایران دوست هستند که می خواهند برای بهبود شرایط انسانی واکسن تولید کنند. محاسبات آنها با سیاست متفاوت است.

دو همه کشورهای بزرگ و شرکت های تولید دارو و واکسن برای پیشبرد کار خود در همکاری فنی همکاری می کنند. مشكلي با همكاري فني ايران با هيچ كشور ديگري ، چين ، كوبا ، هند يا … مشكلي نيست. جهان امروز بر اساس همكاري فني در تمام محصولات از اتومبيل گرفته تا سلاح است. همکاری با سایر کشورها یک نقطه قوت است.

سه. با تقاضای شفافیت مقامات سیاسی در اطلاع رسانی درباره واکسن ایرانی ، لازم است از کلیه اقدامات و پروتکل های تخصصی برای تأیید واکسن مطابق با استانداردهای بین المللی استفاده شود ، از هرگونه مواردی که شامل امنیت سیاسی ، بدرفتاری ، صداقت و امنیت انسانی و نجات جان انسان ها باشد ، جلوگیری شود. بین ساخت واکسن ایرانی و سرگرمی تفاوت زیادی وجود دارد.

چهار سرعت تحویل واکسن ها به جهان قطعاً بر رشد ، تحقیق ، آزمایش ، تأیید و تولید واکسن های کرونا موثر بوده است. اعتماد دنیا به واکسن های موجود افزایش نیافته است. بسیاری از افراد در کشورهای پیشرفته نیز از دریافت واکسن امتناع کرده اند و رسانه ها عدم تزریق عروق کرونا در مقامات سیاسی جهان را زیر سوال برده اند. مسئله واکسن کرونا ویروس جهانی است و در ایران صدق نمی کند.

من صمیمانه پیشنهاد می کنم که متخصصان ایرانی در تلاش برای ساخت واکسن در شرایط دشوار کشور ، تحت تحریم ها ، عدم سازماندهی و غیره ، تلاش کنند. و برای جدا کردن روند سیاسی مربوط به واکسن ها. به تلاش های متخصصان احترام بگذارید و از سیاستمداران بخواهید شفاف باشند ، هرگز از واكسن به عنوان ابزاری برای نمایندگی سیاسی استفاده نكنید و سیاست را در این سیاست تخصصی دخیل نكنید. شفافیت درمان این درد است.

حمله به واکسن ایرانی و مسخره کردنش درمانی نیست ، فقط درد را تشدید می کند. توهین درمانی برای درد ما نیست.

* عضو دانشکده دانشگاه شهید بهشتی

دکمه بازگشت به بالا