عمومی

حاکمان بخوانند و نخوابند؛ شیوعِ بهت‌زدگی

حاکمان بخوانند و نخوابند؛ شیوعِ بهت‌زدگی

ظاهراً آنها هرگز امکان وقوع این اتفاق را پیش بینی نکرده اند: ناهنجاری های ناشناخته ، اعتراضات ناشناخته ، تغییرات منطقه ای و جهانی فراتر از سر ، مهاجرت شتاب جغرافیایی ، مذهبی و سیاسی ، متحدین دشمن یا فروپاشی اصول و پایگاه ها در زمینه ها و موضوعات مختلف. این امر جامعه را به نگرانی و صلح و آرامشی که این روزها می خواهیم تبدیل کرده است. این نشانه “مشکل بزرگ” است؛ ندانستن امروز و پیش بینی فرصت های بعدی و ابعادی فردا برای دیدن تغییرات و تحولات در آن ، دیدن رنگ سیاه و سیاه غیرممکن است.

در حقیقت ، مسائل اجتماعی و انسانی اساساً ریاضی ندارند و شرایط ، مشکلات و راه حلها همیشه حل نمی شوند. سازمان انسانی زنده و خوب است و هر لحظه از اوضاع جدید موضوعات جدیدی در حال ظهور هستند و آنها نیاز به یک راه حل متفاوت دارند ، و کلید دیروز قفل امروز را باز نمی کند و احتمالاً فردا قفل خواهد شد. بعضی اوقات باید فرضیه های دیروز را مطرح کنید و به فرضیه های جدید فکر کنید. شرط اصلی درک اوضاع ، شناخت حقایق است ، زیرا تنها بخشی از آنها ظاهر می شوند و بقیه در اقشار پایین جامعه یا در پدیده ها رشد و زندگی می کنند. لایه هایی که به موضوعات اجتماعی توجه نمی کنند ، لایه هایی که سیاست ، فرهنگ ، اقتصاد و حتی دیپلماسی و روابط بین الملل را تغییر نمی دهند و ما نمی توانیم از طریق راه حل های گذشته به آنچه اتفاق افتاده امروز و فردا پاسخ دهیم. سلولهای تغییر یافته باید به کلی کنترل شوند ، دیده شوند و درک شوند.

پدیده های انسانی هیچ مبنای جسمی ندارند. همه پدیده ها را نمی توان با هر پدیده دیگری مقایسه کرد و می توان برای هر دو راه حل مشترکی اندیشید. پدیده ها تنها عاملی نیستند که با یکنواختی که انتظار داریم رخ دهد. در زمان های دیگر ، نتایج غیر منتظره اتفاق می افتد. اگر در پدیده فشار به نقطه A فشار وارد کنیم ، ممکن است این پدیده با فشار ما و به شکلی متفاوت مطابقت نداشته باشد ، زیرا این پدیده در وسط مجموعه ای از عوامل و شرایطی قرار دارد که به فشار در نقطه A پاسخ می دهند و نتیجه آن پاسخی نیست. ما امیدواریم که چنین باشد و او دقیقاً به ما بازگردد.

اگرچه موضوعات و پدیده های علوم انسانی موجودات زنده هستند ، اما آنها اساساً بیولوژیکی ندارند و نمی توان یک سند هویت ثابت را برای آنها نوشت و براساس آن دستوراتی صادر کرد. هر از گاهی ، این پدیده ها تغییر می کنند و با موجودات جدیدی روبرو می شویم که تا دیروز ما “جیم” می نامیدیم ، اما جیم دیروز نیست ، جیم امروز و فردا نیست. موجودی جدید ، اساساً با انتظارات ، نیازها و راه حلهای دیگر و طبیعت تغییر یافته است.

اگر مسئولان ، سیاستمداران ، مقامات دولتی و فعالان نمی خواهند هر روز تعجب كنند و به راه حلهای مؤثر توجه نكنند ، دیگران را سرزنش نكنند ، محكوم نكنند ، ممنوعیت پوشش رسانه ای نیستند یا در غیر این صورت به رسانه ها بگویند ، پدیده ها را باطل نكنند و با یك كلام ، انسان را بفهمند. جامعه و تعامل با آن و انتخاب بهترین استراتژی و مدیریت ، بهتر است پاراگرافهای قبلی را دوباره بخوانید و نخوابید.

* در روزنامه شهرآرا منتشر شد. 4 مه 2016

دکمه بازگشت به بالا