استانی

جهاد دانشگاهی از ارکان توسعه در سیستان و بلوجستان است

دنیای 77/ سیستان و بلوچستان استاندار سیستان و بلوچستان گفت: جهاد دانشگاهی یکی از ارکان توسعه سیستان و بلوچستان است و می توان از ظرفیت علمی و پژوهشی این نهاد انقلابی برای پیشبرد اهداف توسعه ای استان استفاده کرد.

به گزارش دنیای 77، حسین مدرس خیابانی در دیدار با دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور در محل استانداری، با بیان اینکه جهاد دانشگاهی می تواند در زمینه های مختلف ظرفیت سازی کند و به خودی خود یک صنعت است، افزود: در زمینه اشتغال و فناوری.

وی گفت: می توان با هم آغوشی و اعتقاد به قدرت بومی، با استفاده از ظرفیت های جهادی دانشگاه در بحث تولید علم در حوزه فنی، وابستگی به دانش بیگانه را قطع کرد.

استاندار افزود: توسعه بدون تولید و تولید بدون فناوری امکان پذیر نیست و توانایی دستیابی به این دو پارامتر در کنار هم در جهاد دانشگاهی نهفته است.

مدرس خیابانی افزود: جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان می تواند بحث اشتغال صنعتی و صنعتی و فناوری علمی استان را به کشور معرفی کند و سیستان و بلوچستان را در این زمینه با جهاد دانشگاهی پیوند دهد تا بتوانیم از این توانمندی برای توسعه استفاده کنیم. استان. انجام دادن.

وی افزود: در بحث معادن، آبزی پروری، کشاورزی، دام و طیور، گیاهان دارویی و جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان توانایی خوبی دارم و می توانیم از مزیت علمی این نهاد انقلابی برای توسعه طرح های جهادی استفاده کنیم. از استان. من می توانم از آن استفاده کنم.

استاندار خاطرنشان کرد: با بحث صنعت استان به این نتیجه رسیدیم که صنعت استان دارای مقاومت سنتی است که نیازمند به روز شدن توسعه علمی، پژوهشی و فناوری است تا بتوانیم از توانمندی های جهاد دانشگاهی استان استفاده کنیم.

استاندار همچنین به موضوع دامداری سیستانی در استان اشاره و خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با ظهور جهاد دانشگاهی به منطقه کمک های مادی داشته باشیم.

مدرس همچنین به آب های عمیق استان خبابانی اشاره کرد و گفت: با تولیدات جهاد دانشگاهی مرتبط با مته ها و تجهیزات حفاری می توان این نهاد را به صورت جدی در این بخش معرفی کرد و از ظرفیت علمی و پژوهشی آن استفاده کرد.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا