جامعه و خانواده

جزئیات بازگشایی مدارس از شنبه آینده/دانش آموزان مشمول حضور در مدارس

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جزئیات و مراحل بازگشایی مدارس در ماه نوامبر را اعلام کرد.

علیرضا کمرایی در گفت وگو با دنیای 77وی در این زمینه گفت: در آنلاین ماه شاهد بازگشایی تدریجی مدارس روستایی و عشایری بودیم. همچنین ، مجوزهای فعالیتهای گروهی و دانش آموزان ابتدایی برای آشنایی معلمان و محیط مدرسه صادر شد. مدارس فنی و حرفه ای و مدارس حرفه ای مجاز به برگزاری و بازگشایی دوره های مهارت های فردی و کارگاه ها بودند.

وی افزود: برای ماه نوامبر برنامه هایی برای بازگشایی مدارس شهری به دلیل گسترش شرایط بهداشتی و توسعه واکسیناسیون در کشور و حتی ایمن سازی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدرسه واکسیناسیون دانش آموزان شرط بازگشایی مدرسه نبود ، اما با پیشرفت این روند ، محیط بهتری ایجاد خواهد شد. وی گفت که در نیمه اول ماه نوامبر ، تعداد معدودی از مدارس شهری شلوغ که وضعیت آنها ارزیابی شده است ، برخی از فعالیت های خود را شخصاً آغاز خواهند کرد.

کمرایی افزود: در نیمه دوم آبان ماه به بقیه مدارس دیگر می رسیم. در این راستا ، ما این فرصت را داریم که مجدداً وضعیت را ارزیابی کرده و در صورت لزوم ، مجوزها را تجدید نظر کرده یا صدور آنها را تسریع کنیم ، که به وضعیت کلی کشور و روند توسعه واکسن باز می گردد.

وی ادامه داد: امیدواریم بر اساس مدل و هماهنگی که در دهه سوم آبان با وزارت بهداشت داشته ایم ، مدارس بزرگ ما برخی از فعالیت های خود را به صورت خصوصی و مدارس کوچک همه فعالیت های خود را به صورت خصوصی ارائه دهند. آموزش با کیفیت..

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا