عمومی

جریمه هر سانتی متر موی زنان چقدر است؟

جریمه هر سانتی متر موی زنان چقدر است؟

وی در ادامه افزود: در آسیب شناسی که درباره قانون انجام داده ایم به این دو سوال رسیده ایم که چرا جرم تعریف می کنیم و چرا تخلف نمی کنیم؟ آنچه قابل تأمل است ادعای ایشان در مورد آسیب شناسی حقوق است! اما در هیچ قانونی مشخص نشده اند؟ و اگر منظورشان قانون، قانون جزا است، باید به این سوال پاسخ دهند که با چه منطق و مفروضات اصولی آسیب شناسی حقوق را پایه گذاری کرده اند و چه اصول حاکم بر حقوق کیفری را ملاک تعریف و تبدیل اصطلاح جرم به نقض قانون قرار داده اند. صحت جرم و مجازات اصل، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق حقوق جزا و…؟

سخنان و سخنان ایشان از این نظر قابل تأمل است که در هیچ منبع شرعی ـ فقهی حکمی مبنی بر جرم انگاری بی حجابی به ادعای ایشان وجود ندارد، بلکه اجماع فقهای امامیه است. ، با وجود اعتقاد به واجب بودن حجاب، نه با ترک آن وجوب را جرم انگاری کردند و نه مجازات بعد از ترک آن را ذکر کردند.

در حالی که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ایجاد حکم و مجازات برای شهروندان اشاره می کند، هیچ یک از مبانی اصولی-فقهی چنین قاعده ای نداشته است، حتی مصوبه ای * که از وجود پشتیبانی نمی کند. در تعریف اختیارات و وظایف قانونی چنین نهادی به مواردی اطلاق می شود که شهروندان ملزم به جریمه نقدی و اجرای دستورات این ستاد نیستند.

صرف نظر از اختلافات ناشی از حدود اختیارات و وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و شناسایی موضوعات اصلی این ستاد و وظایف شرعی مورد بحث این ستاد، چالش اصلی در ماده حجاب به سند قانونی مجازات افراد بی حجاب اشاره دارد. ماده 638 قانون مجازات اسلامی، صرف نظر از اختلاف نظر ناشی از تفسیر قانون منع و سوابق مربوط به این عنوان کیفری، نحوه رسیدگی و رسیدگی به این شکایات تابع رویه مندرج در قانون الزامی است. بنابراین، نمی‌توان تمام اصولی را که نادیده‌انگیز است، تأیید کرد. رفتار جنایتکارانه جنایتکار!!

به گزارش خبرگزاری دنیای 77، هاشمی گلپایگانی در توجیه این تغییر ساختاری گفت: قانون یک فرد باحجاب را جرم تعریف کرده است یعنی این فرد باید توسط پلیس دستگیر شود، پرونده تشکیل شود. او باید محاکمه شود و در نهایت باید محاکمه و مجازات شود، اما در حال حاضر نمی توان مشکل را درک کرد… وی همچنین گفت: چرا باید جرم را تعریف کنیم چرا به آن تخلف نمی گوییم؟ تخلف یعنی مثلاً قانون راهنمایی و رانندگی اگر چراغ قرمز بزند جریمه می شود اگر کمربند عفاف و حجاب نداشته باشد جریمه می شود و مکرر یکی دو بار جریمه می شود و اخطار می شود. صادر شود. ای کاش جناب رئیس جمهور روند وصول جریمه و ثبت اخطار را برای شهروندان توضیح می دادند، وقتی انتقاد از فعالیت ایشان منجر به چنین پیشنهادی شد، ای کاش در مورد تشریفات پرداخت جریمه و روش عملی پرداخت بیشتر توضیح می دادند. این طرح برای جریمه شدن نیازی به شکایت نیست؟ چه مراجعی قدرت بررسی وقوع تخلف را دارند؟ رابطه بین مبلغ جریمه و مقدار صفحه چگونه تعریف می شود؟ چی؟ روند دریافت جریمه؟

با وجود پرسش ها و ابهامات و تناقضات فراوان در مقایسه اجباری حجاب با الزام به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، لازم به ذکر است که اولاً در قانون هیچ حکمی در خصوص عبارت «بی حجابی» وجود ندارد، اما عبارت «بدون حجاب شرعی» به صراحت ذکر شده است. دوم اینکه تخلف مستند است. مقررات رانندگی قوانین راهنمایی و رانندگی است که وظایف شهروندان را به وضوح مشخص می کند چالش اصلی در مقاله حجاب، تفسیر و تعریف عباراتی مانند بدحجابی/بی حجابی/حجاب شرعی و غیره است که در هر گونه تفسیر و تعریفی در مورد این اصطلاحات باید تمامی اصول رعایت شود. حاکم بر حقوق شهروندی، اصول قانون اساسی و اصول شریعت.

موضوع تفکر در طرح ها و اندیشه های وی، اعتراض و انتقاد از رسیدگی و تشریفات صدور حکم برای مرتکب فعل ممنوع است، زیرا این تشریفات پیچیده تلقی می شود، بنابراین بهتر است جرم را به عنوان جرم توضیح دهیم. تخلفات و جریمه ها فراموش می شود. از آنجایی که دلیل اصلی وجود دادرسی، حق دفاع متهم است، از نظر آنان این تشریفات لازم نیست، فرض بر این است که وارد دادگاه شود. آیا برای بی حجابی مجرم شناخته می شود!!جایگاه قاضی در چنین فرضی مشخص نیست، دادستان، وکیل مدافع، قوانین شکلی و ماهوی کجا هستند؟بالاخره اگر هدف فقط مجازات است؟ متهم به بی حجابی بدون شنیدن دفاعیات او می توان توصیه بهتری کرد، مانند نصب یک دستگاه کارتخوان با یک سیستم فایل خاص، مثلاً در خارج. داشتن یک سانتی متر موی ریز یا…

وکیل-شیراز

ماده 16 قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر: برای تعریف اختیارات ستاد مقرر می دارد: دفتر اصلی امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود. وظايف زير را بر عهده دارد: 1- وضع اصول و رهنمودهاي اساسي امر به معروف و نهي از منكر و توصيه آن به مراجع ذيربط. 2- تبادل اطلاعات و نظر برای تدوین اصول امر به معروف و نهی از منکر 3- آسیب شناسی و ریشه یابی ترک امر به معروف و منکر 4- تعیین الگوهای رفتاری 5- زمینه سازی. برای همه – مردم مشارکت منظم در امور مربوط به مسئولیت های عمومی دستگاه های اجرایی و رسانه های گروهی 6- نظارت بر اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط 7- تدوین راهبردهای آموزشی برای اقشار مختلف جامعه 8- آموزش امر به معروف و منکر و اشاعه فرهنگ و تحقیق و پژوهش آن 9- ظرفیت سازی و کمک به ایجاد جمعیت و تشکل های فعال 10- حمایت گسترده از امر به معروف و منکر 11- فرهنگی با ستاد. فعالیت در زمینه اجرای فرهنگ عفاف و حجاب پیگیری مصوبه شورای عالی انقلاب 12 – ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم

دکمه بازگشت به بالا