حوادث و رویداد

جدی‌ترین زلزله‌های ایران در هفته‌ای که گذشت

جدی‌ترین زلزله‌های ایران در هفته‌ای که گذشت

بزرگترین زمین لرزه هفته گذشته در هودک استان با بزرگای 4.2 ریشتر بود.

به گزارش دنیای 77 ، هفته گذشته ، هودک زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشتر در استان کارمان ، زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر در کامران در استان کردستان و زمین لرزه ای به قدرت 8.6 ریشتر در برزجان در استان برهور را احساس کرد.

جزئیات زلزله هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 22 خرداد

مرکز زمین لرزه در 11.2 کیلومتری زمین در بورجان ، استان بوشهر ، و مرکز زمین لرزه در 11 کیلومتری بوراجان ، 23 کیلومتری سدآباد و 24 کیلومتری بهاداتی در استان گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر دابوش در استان مازندران را لرزاند.

مرکز زمین لرزه در حاجماداک ، استان کارمان ، در عمق 6 کیلومتری زمین و بزرگای 4.2 ریشتر گزارش شده است. مرکز زمین لرزه در 20 کیلومتری هجدک ، 35 کیلومتری چترود و 41 کیلومتری خانوک گزارش شده است.

یکشنبه 23 خرداد

خرموجه در استان بوشهر ، زمین لرزه 2.7 ، هودک در استان کرمان ، دو زمین لرزه ، 2.9 و دو زمین لرزه ، 2. 2.5 ، آرماده ، استان کردستان ، 2.9 زلزله ، یزدانشهر ، استان کارمان ، 2.6 زلزله ، گازی گازی ، استان هرمزگان ، 2.7 زلزله ، استان خراسان شمالی ، 2..99 زلزله.

مرکز زمین لرزه 8.7 ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین لرزه گزارش شده است و مرکز این زمین لرزه در 23 کیلومتری بندر ژنو ، 31 کیلومتری بندر ریگ و 35 کیلومتری امام حسن در استان است.

دوشنبه 24 خرداد

مرکز زمین لرزه در کامایران در استان کردستان در 3 کیلومتری زمین و مرکز آن 1 کیلومتری در کامایران در استان کردستان ، 3 کیلومتری کرمانشاه و 3 کیلومتری روانسر در استان کرمانشاه گزارش شده است.

زمین لرزه ای به قدرت 2.6 ریشتر در هژدا ، استان کرمان ثبت شد.

بندر ژنو در استان بوشهر مرکز زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر در عمق 9 کیلومتری با مرکز زمین لرزه 10 کیلومتری است. زمین لرزه هایی در عمق 8 کیلومتری 2.7 و 3.4 زمین لرزه دیگر در منطقه.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر نوار گمیش در استان گلستان را در عمق 3.3 کیلومتری لرزاند و مرکز آن 9 کیلومتری نوار گمیش ، 23 کیلومتری بندر ترکمنستان و 24 کیلومتری سیمین شهر در استان بود.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.2 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین آرادان در استان سمنان را لرزاند و مرکز آن کیلومتر 0 کیلومتر در آرادان ، 66 کیلومتری گرمسار و 81 کیلومتری سرکه استان است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر هجدا در استان کرمان و زمین لرزه ای به قدرت 2.9 ریشتر در چوار در استان ایلام را لرزاند.

استان خوی در آذربایجان غربی زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 12 کیلومتری زمین احساس کرد و مرکز آن 11 کیلومتری خوی ، 31 کیلومتری ایواووگلی در استان آذربایجان غربی و 34 کیلومتری تساوج در استان آذربایجان شرقی بود.

مرکز زمین لرزه در 8 کیلومتری عمق بابونی ، استان فارس ، و مرکز زمین لرزه در 8 کیلومتری بابونی ، 26 کیلومتری نورباد و 37 کیلومتری مسیری گزارش شده است.

جمعه 25 ژوئن

زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 13 کیلومتری بندر جناوا در استان بوشهر ثبت شد.

همچنین یک زلزله 2.7 ریشتری در شهدا در استان کرمان و یک زمین لرزه 2.9 ریشتری در هژدا در استان کرمان رخ داده است.

چهارشنبه 26 خرداد

استان کرمان در راین لند II. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر زمین گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

پنجشنبه 27 خرداد

مرکز زمین لرزه در مرکز زمین لرزه در ایجه ، استان خوزستان ، در عمق 8 کیلومتری زمین گزارش شده است.

مرکز زمین لرزه در باردخون در استان بوشهر در عمق 21 کیلومتری زمین با بزرگی 4.4 ریشتر گزارش شده و مرکز آن 1 کیلومتری خورد خون ، 16 کیلومتری آبادان و 22 کیلومتری کاکر بوده است.

مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

جمعه 28 خرداد

این زمین لرزه به بزرگی 2.7 ریشتر در صالح آباد استان ایلام ثبت شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا