سلامت

ثبت روزانه سه درخواست تعطیلی مطب

شورای پزشکی

معاون فنی و نظارت بر سیستم پزشکی با اشاره به گرانی و تعرفه های غیرواقعی در بخش خصوصی گفت: در هفته های اخیر ما سه بار درخواست تعطیلی دفاتر خود را دریافت کردیم.

محمد جهانگیری در مصاحبه با آنلاین با اشاره به اعتراض جامعه پزشکی نسبت به تعرفه های اعلام شده در سال 1999 گفت: “ما پزشکان را براساس بیمه نامه ها برای مقایسه اطلاعات تعرفه غیرواقعی مقایسه کرده ایم.”
وی توضیح داد: براساس این مقایسه که مربوط به 30 مارس 2008 و 30 مارس 2009 و 30 مارس 2009 تعداد کارتهای بیمه پزشک محاسبه شده است و پاسخهای قابل قبولی پیدا شده است.
جهانگیری افزود: نتیجه این کار کاهش 25 درصدی تعداد بازدیدهای رایگان ما است. در مورد بیمه درمانی ، ما شاهد کاهش حدود 40 درصدی و متوسط ​​کاهش در درک کالا حدود 30٪ بوده ایم.
وی گفت: “ما باید روی خریدهای استراتژیک متمرکز شویم.” در عین حال ، هزینه ها را کاهش دهید. در بخش خصوصی هیچ امکاناتی فراهم نشده است. از مزایای کم بهره گرفته تا مزایای ارزی که هیئت امنای فقط بخش دولتی را در بر می گیرد.
معاون فنی و سرپرست سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: متأسفانه در سه هفته گذشته از ما خواسته شده است که حداقل سه دفتر در روز در سازمان نظام پزشکی پزشکی تعطیل کنیم ، این بدان معنی است که کار اقتصادی نیست.

دکمه بازگشت به بالا