حوادث و رویداد

ثبت بزرگترین زمینلرزه‌ها در استان خراسان جنوبی

ثبت بزرگترین زمینلرزه‌ها در استان خراسان جنوبی

آخرین زمین لرزه بزرگ در فردوس ، استان خراسان جنوبی ، بزرگای 4.6 ریشتر داشته است.

به گزارش دنیای 77هفته گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر خویای استان آذربایجان غربی و زمین لرزه ای به بزرگی 4.6 ریشتر فردوس را در استان خراسان جنوبی لرزاند.

شنبه 7 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در نود در استان کرمان ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در کلته خائیز در استان سمنان ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در گوجنگ در استان مازندران و زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در استان بوشهر ثبت شده است.

مرکز زمین لرزه در 16 کیلومتری زمین در استان خوستان در عمق 16 کیلومتری زمین گزارش شده است.مرکز زمین لرزه در 15 کیلومتری شوشتر ، 2 کیلومتری گتوند و 29 کیلومتری لالی گزارش شده است.

یکشنبه ، هشتم مارس

شوشتر در استان خوزستان a 2. زمین لرزه ای به قدرت 2.9 ریشتر منطقه لالی در استان خوزستان و زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر در استان خراسان شمالی را لرزاند. 2. زمین لرزه ای به بزرگی رخ داد.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.0 ریشتر در عمق 1 کیلومتری استان اندیمشک استان خوزستان احساس شده و مرکز آن 3 کیلومتر در اندیمکک ، 3 کیلومتری شوشتر و 33 کیلومتری منطقه حسینیه استان بوده است.

دوشنبه 9 مارس

زمین لرزه ای به قدرت 2.9 ریشتر در بندرعباس ، استان هرمزگان ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر در خویای استان آذربایجان غربی ، زمین لرزه ای به بزرگی 2 ریشتر در لایا ، استان خوزستان زلزله 2.9 ریشتری ، زلزله 2.9 ریشتری در بوشهر ، استان بوشهر 2.5. زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر رخ داد.

مرکز زمین لرزه در عمق 13 کیلومتری موسیان در استان ایلام با بزرگای 1.1 و مرکز زمین لرزه 15 کیلومتری موسیان ، 227 کیلومتری دهلران و 51 کیلومتری موروری گزارش شده است.

مرکز زمین لرزه در عمق 20 کیلومتری سردشت استان خوزستان با بزرگای 2.2 ریشتر اعلام شده است. از استان بوشهر. زلزله 2.6 نیز رویداد دیگری در منطقه بود.

سه شنبه ، 10 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر حوجدا در استان کارمان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر در استان های مال خلیفه ، چارمحال و بختیاری در عمق 5 کیلومتری زمین به ثبت رسید و مرکز زمین لرزه در یک کیلومتری مال خلیفه ، 19 کیلومتری چارمحال و آلونیه در استان بختیاری و 25 کیلومتری زمین بود. ونک در استان اصفهان.

موسیان استان ایلام زمین لرزه ای به بزرگی 7.0 ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمین را تجربه کردند و مرکز زمین لرزه در 11 کیلومتری موسیان ، 25 کیلومتری دهلران و 4 کیلومتری مورموری در استان واقع شده است.

چهارشنبه ، 11 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در استان سیستان و بلوچستان ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در گیزی در استان خراسان جنوبی و زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در گیزی در استان خراسان جنوبی ثبت شده است.

مرکز زمین لرزه در عمق یک کیلومتری سرداشات در استان خوزستان و مرکز زمین لرزه در 20 کیلومتری سرداشات در استان خوزستان ، 31 کیلومتری بندر دیلم در استان بوشهر و 44 کیلومتری استان کهگیلویه و بویر احمد گزارش شده است.

پنجشنبه ، 12 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 4.6 ریشتر در فردوس در استان خراسان جنوبی با عمق 10 کیلومتری و مرکز آن در کیلومتری فردوس ، 9 کیلومتری اسلامیه و 31 کیلومتری ایسک ثبت شده است.

یک زمین لرزه به بزرگی 2.7 ریشتر در بندر خمیر در استان کارمان و یک زمین لرزه به بزرگی 2.7 ریشتر در فاریا در استان کارمان ثبت شد.

این زمین لرزه در عمق 4 کیلومتری خوی در استان آذربایجان غربی رخ داده و مرکز آن 12 کیلومتر در خوی ، 25 کیلومتری ایواووگلی در استان آذربایجان غربی و 34 کیلومتری تسوج در استان آذربایجان شرقی بوده است.

مرکز زمین لرزه زیر کف اقیانوس آرام گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه زیر کف اقیانوس آرام گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

مرکز زمین لرزه در عمق 14 کیلومتری زمین با بزرگی 3.6 ریشتر اعلام شده است.مرکز زمین لرزه در 31 کیلومتری استان فارس ، 35 کیلومتری اشکانان در استان فارس و 3 کیلومتری بندر مگام در استان هرمزگان بوده است.

آنوهازارد در استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر در عمق 12 کیلومتری زمین را تجربه کرد و مرکز آن 13 کیلومتری اندازارد ، 16 کیلومتری سیرچ و 28 کیلومتری گلباف بود.

3 زلزله شبانکاره در استان بوشهر در 12 مارس ، که 38 کیلومتر با شبانکاره ، 46 کیلومتر با بهداتیه در استان بوشهر و 39 کیلومتر با بابمونیر در استان فارس فاصله دارد.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر فردوس در استان خراسان جنوبی ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر در کاکی در استان بوشهر ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر در دامبند در استان تهران و زلزله 2.6 ریشتری در کهنوز در استان کرمان را لرزاند.

جمعه سیزدهم مارس

مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

مرکز زمین لرزه در عمق 19 کیلومتری خوی ، استان آذربایجان غربی ، با بزرگی 4.4 ریشتر گزارش شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا