حوادث و رویداد

تکذیب شایعه افزایش ماموریت‌های سکته مغزی اورژانس با واکسیناسیون کرونا

تکذیب شایعه افزایش ماموریت‌های سکته مغزی اورژانس با واکسیناسیون کرونا

رئیس اورژانس تهران، شایعات و شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر گسترش مأموریت اورژانس سکته مغزی با واکسن را تکذیب کرد.

دکتر در گفت وگو با دنیای 77، یحیی صالح طبری وی گفت: در چند روز گذشته نشست خبری برگزار شد و در آن زمان اعلام کردیم که ماموریت اورژانس تهران که مربوط به سکته مغزی است حدود 28 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: در اورژانس کد 247 مربوط به ماموریت قلب و کد 724 مربوط به ماموریت سکته مغزی است. متاسفانه در فضای مجازی عده ای از افزایش آمار واکسن خبر داده اند.

او تاکید کرد که اعترافاتش از طریق شکنجه و اعترافاتش از طریق شکنجه گرفته شده است. هیچ مقاله علمی برای اثبات این موضوع وجود ندارد و ما خواهش می کنیم که به جامعه علمی اجازه بررسی و اعلام موضوع را بدهند.

صالح طبری در پایان گفت: امسال هماهنگی هایی با بیمارستان های هدف انجام شده و در نتیجه بیماران سکته مغزی سریعتر پذیرش و درمان شده اند. به همین دلیل انتقال بیماران سکته مغزی به بیمارستان بسیار موثرتر از سال گذشته بوده است.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا