جامعه و خانواده

تولید مالچ دوستدار محیط زیست پس از بررسی/تامین اعتبار برای اقدامات احیایی

تولید مالچ دوستدار محیط زیست پس از بررسی/تامین اعتبار برای اقدامات احیایی

دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و مدیریت پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه تنها تخصیص اعتبارات برای بیابان زدایی موثر نیست، خاطرنشان کرد: در صورتی که بیابان زایی ناشی از تخریب اراضی باشد، این اعتبارات عمدتاً برای فعالیت های اصلاحی و احیا استفاده می شود.

علی محمد طهماسبی بیرگانی در گفت وگو با دنیای 77وی در خصوص بیابان زایی و اقدامات موثر برای کنترل آن گفت: در بحث بیابان زایی ابتدا باید عوامل تخریب را کنترل کرد. بیابان زدایی آخرین قدمی است که برمی داریم. اقدامات اصلاحی و احیا در کنترل بیابان زایی بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه تسریع در مبارزه با بیابان زایی تنها در گرو تامین اعتبار نیست، گفت: معضل بیابان زایی از عوامل مخرب بسیاری از جمله تخریب منابع آبی، تخریب پوشش گیاهی، تخریب منابع خاک، تخریب پوشش گیاهی و… نشات می گیرد. آنها از نظر کمی و کیفی وجود دارند و باید کنترل شوند.

دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و مدیریت پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بنابراین اعتبار به تنهایی جوابگوی این مشکل نیست و عوامل زیادی وجود دارد که باید بررسی و کنترل شود. اگر بیابان زایی ناشی از تخریب زمین باشد، وام ها عمدتاً برای فعالیت های اصلاحی و احیا استفاده می شود.

صدور پروانه ساخت مالچ دوستدار محیط زیست پس از تایید و بررسی

وی در خصوص استفاده از مالچ دوستدار محیط زیست برای تثبیت خاک که بارها در جلسات زیست محیطی مطرح شده است، گفت: مالچ دوستدار محیط زیست در قالب دستورالعمل فنی به دستگاه های برنامه و بودجه ارسال و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. قاعدتاً آن دستورالعمل به ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار توسط سازمان برنامه تهیه و ارسال می شود تا به قانون تبدیل شود و پس از طی مراحل لازم، سازمان برنامه این بخشنامه را به یک شماره کارشناسان و این کارشناسان از مناسب بودن آن رضایت داشتند، بخشنامه را تصویب کردند، انجام دادند و به قانون 783 (قاعده ارزیابی تثبیت کننده خاک) تغییر یافت و به دستگاه اجرایی ابلاغ شد.

طهماسبی بیرگانی درباره موضوعات مورد بررسی در کد 783 می گوید: در این آیین نامه به بسیاری از شاخص های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و … اشاره شده است. برای تایید این مالچ های سازگار با محیط زیست باید مراحل زیادی طی شود که یکی از این مراحل تست مالچ های سازگار با محیط زیست در آزمایشگاه مورد اعتماد است، بنابراین نتایج آزمایش با دستورالعمل های تنظیم شده مطابقت دارد و در صورت سازگاری با آن و سازگار با محیط زیست، تولید و استفاده مورد تایید است، اما در صورت عدم انطباق با دستورالعمل های تعیین شده، توسط کارگروه رد خواهد شد.

وی در خصوص صدور مجوز تولید و استفاده از تثبیت کننده های خاک گفت: متقاضیان همه نوع اعم از حقیقی، محققین، حقوقی مانند شرکت های خصوصی و دانش بنیان بر اساس ضوابط مقرر برای موضوع تثبیت کننده ها وجود دارد. شرکت های مستقر و مؤسسات دولتی، از جمله مؤسسات تحقیقاتی دولتی، که محصولات خود را ارائه می دهند. و در یک فرآیند سه مرحله ای تست شده است.

دبیر ستاد ملی پدیده گرد و غبار سیاست گذاری و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در صورت گذراندن سه مرحله خوداظهاری، آزمایشگاهی و میدانی برای متقاضیان مجوز تولید و استفاده از محصول صادر می شود. .

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا