اقتصادی

تنظیم‌گری مشارکتی روش موفق در اجرای پروژه‌های شهر هوشمند

تنظیم‌گری مشارکتی روش موفق در اجرای پروژه‌های شهر هوشمند

مرکز همکاری های تحول و توسعه ریاست جمهوری عدم همکاری دستگاه های کلیدی را یکی از دلایل تعطیلی طرح های هوشمندسازی شهرستان برشمرد و ساماندهی مشارکتی را بهترین راه برای اجرای این طرح ها معرفی کرد.

به گزارش دنیای 77، سیروس وطنخواه امروز در اولین رویداد ملی شهر هوشمند افزود: اقدامات زیادی برای هوشمندسازی شهر انجام شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی گفت: استفاده از فناوری هایی مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی برای بهبود خدمات به یکی از دغدغه های اصلی شهرها تبدیل شده است. اتحادیه بین المللی مخابرات شهر هوشمند را اینگونه تعریف می کند: شهری نوآور که از ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر فناوری ها برای بهبود کیفیت زندگی و خدمات شهری با در نظر گرفتن نیازهای نسل حاضر و آینده در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده می کند.

وطن خواه می گوید: با رشد و توسعه شهرنشینی با وجود سرمایه گذاری های هنگفت در بهبود خدمات شهری، مشکلاتی مانند انرژی، ترافیک، آلودگی و مدیریت پسماند و بهداشت و ایمنی و امنیت و رونق اقتصادی حادتر شده است.

رئیس مرکز همکاری های تحول و توسعه ریاست جمهوری افزود: از سوی دیگر با توسعه و استفاده بیشتر شهروندان از فناوری، نیاز به خدمات فنی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به نقش مهم شهرها در رشد اقتصادی کشور، دولت ها نیز خود را ملزم می دانند که به چالش ها رسیدگی کنند. بنابراین علاوه بر شهرداری ها، تعدادی از دستگاه های اجرایی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم مسئولیت رسیدگی به این چالش ها را بر عهده دارند.

وطن خواه با بیان اینکه این حادثه منجر به همپوشانی غیرقابل انکاری بین مسئولیت های شهرداری و دولت شده است، می افزاید: بازیگران شهر هوشمند رقابت سازمانی بسیار بالایی در بین سازمان های مختلف قدرتمندی که مستقل بوده اند، دارند. زیرا هر سازمانی نسبت به حل بخشی از مشکل احساس مسئولیت می کند و این تعدد و گاه تعارض منجر به مشکل پیچیده تر شهر هوشمند می شود.

وی با تاکید بر اینکه راه حل مشکلات درگیری در شهرهای مختلف جهان از طریق راه حل های ابتکاری حل شده است، تصریح کرد: تنظیم و کنترل نسل اول در استقرار شهر هوشمند مبتنی بر فرماندهی و کنترل، کنترل نسل دوم مبتنی بر استقلال نسل دوم. نسل سوم به عنوان راه حلی مبتنی بر ابتکارات و نوآوری ها برای بخش خصوصی اهمیت ویژه ای یافته است.

واتانابه مقررات نسل چهارم را مشارکتی مبتنی بر یکپارچگی سیاست ها و مشارکت ذینفعان نسل پنجم در حل چالش ها خواند و گفت: مقررات مشارکتی یک مدل مفهومی است و هدف آن کاهش تعارضات بین ذینفعان است.

به گفته وی، مدل نسل پنجم آیین نامه پیشنهاد می کند برای رفع هر مشکلی، سازمان های دخیل در ایجاد آن به نحوی در فرآیند مطالعه و مدیریت مسئولیت مشارکت داشته باشند و مسئولیت بخشی را بر عهده بگیرند. از عمل

وطنخواه ادامه داد: کلمه کلیدی در این اقدام این است که سازمانی که مشکل ایجاد می کند باید بخشی از راه حل باشد.

رئیس مرکز همکاری های تحول و توسعه ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه اجرای طرح های بزرگ در شهر هوشمند بدون حمایت سازمان های مختلف سخت است، افزود: نیمه تمام است.

واتانابه مدل نسل پنجم کنترل را مبتنی بر منافع عمومی دستگاه های اجرایی دانست و ادامه داد: در این صورت دستگاه ها از پروژه ها حمایت خواهند کرد.

وی با اشاره به مزایای مقررات مشارکتی گفت: این مزایا شامل همسان سازی قدرت و اختیار ذینفعان، افزایش همکاری با بازیگران مهم و تاثیرگذار، جلوگیری از شکل گیری گره های سیاسی و تقویت بنیان پروژه های شهر هوشمند است.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا