استانی

تمدید گواهینامه های سیستم یکپارچه مدیریت (IMS ) در شرکت گاز استان اردبیل

تمدید گواهینامه های سیستم یکپارچه مدیریت (IMS ) در شرکت گاز استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری دولتی اردبیل ، اسماعیلی رسمی ، مدیرعامل ، اقدام به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده و تحقق روند بهبود مستمر بر اساس برنامه استراتژیک شرکت را تشریح کرد و گفت: “بر اساس برنامه ها و برنامه های قبلی.” ، پس از ممیزی نهایی و دقیق سیستم توسط تیم حسابرسی شرکت مرجع صدور گواهینامه و تأیید شده توسط X Register Italy ، ISO 90000 ؛ 2015 ، ISO 45001 ؛ 2015 ، ISO 45001 ؛ 2018 و HSE-MS به مدت سه سال تمدید شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: هر جا اصطلاحات به درستی تعریف نشده و کارمندان تصور خوبی از کیفیت نداشته باشند ، با رویارویی با حسابرسان و پاسخ صریح موافقت نخواهند کرد ، خوشبختانه طبق گفته حسابرس مدیریت یکپارچه ، این مورد در مورد شرکت گاز وجود دارد. استان اردبیل به دلیل تلاش پرسنل در بهبود کیفیت خدمات مطرح شده است.
وی به تأثیر نظارت بر مراقبت در بهبود فرایندهای ارائه خدمات اشاره کرد و افزود: این ممیزی براساس الزامات ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت نسخه استاندارد 2015 ، ISO 14001 سیستم مدیریت محیط زیست نسخه 2015 و ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نسخه 2018 انجام شده است. ” است
این مقام مسئول در بخشی دیگر از سخنان خود افزایش اعتبار سیستم مدیریت کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و گواهینامه سیستم بهداشت (HSE-MS) را از دیگر برگهای طلایی این حوزه دانست و تأکید کرد: کلیه پروژه ها و فعالیت های شرکت را گسترش داده و در این زمینه هماهنگی های لازم را انجام دهید با این کار ، تصادفات را مرتباً ارزیابی کرده و با از بین بردن شرایط غیر ایمن و بهبود سلامت انسان ، تعداد تصادفات و آسیب ها را به صفر برسانید.
سرانجام ، اسماعیلی با در نظر گرفتن فرآیندهای شرکت به عنوان یکی از با ارزش ترین و غیرقابل تحمل دارایی های شرکت ، خاطرنشان می کند که مسیر پیشرفت بی وقفه مسیر بی پایان است و اظهار داشت: شرکت گاز اردبیل در بازه های زمانی مشخص اجرا می شود.

48

دکمه بازگشت به بالا