ورزش

تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه صنعت، علاوه بر رشد اقتصادی، ارزآوری زیادی دارد

تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه صنعت، علاوه بر رشد اقتصادی، ارزآوری زیادی دارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه امری بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور به وجود بیاورد. همچنین کشورهای دنیا در صدد این بوده که درصدهای موجود در این بخش را ارتقا دهد. بنابراین کشورهای دنیا از مسئله مشوق هدفمند اختیاری مالیاتی در جهت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه عبور کردند و کلیه  مشوق‌های خود را به سمت حمایت مشروط و الزامی از تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش برای برخی از فعالیت‌های صنعتی بردند.

دکمه بازگشت به بالا