عمومی

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

نوع توصیف مبانی فکری انقلاب کتاب «نیم قرن شکست». تصویری از اساس شهادت و وقایع عاشورا ارائه می‌کند که روایتی خشن از این عزاداری ارائه می‌کند و به دنبال ایجاد فضایی در مقابل تصور شهادت و عاشورا است تا مبانی فکری انقلاب را در این مورد زیر سوال ببرد.

همچنین به این ادعا که امام راحل (ره) وعده تقسیم قدرت مجاهدین خلق (منافقین) را داده است، توجه کنید که خود آنها (منافقین) ادعا نمی کنند که در دیدار با امام راحل در نجف چنین قولی داده اند. چگونه چنین ادعایی دارید؟ روابط اقتصادی دوران شاه با اسرائیل یکی از دلایل تغییر رژیم پهلوی بود. آنها روابط اقتصادی گسترده ای با رژیم پهلوی داشتند و بعد اصلی آن معامله تسلیحاتی بود که بازار اسرائیل بود.

در این کتاب، رونین برگمن با این ادعا که اگر حکومت پهلوی باقی بماند، این اتفاق خواهد افتاد و اتفاق خواهد افتاد، می‌کوشد این موضوع را به تصویر بکشد. ایده اصلی این رقم بر اساس همین قرارداد تسلیحاتی است و اینکه چه اقلامی در زمان رژیم پهلوی در آن معامله عرضه شده است.

این کتاب به نگرش اسرائیل نسبت به حکومت پهلوی اذعان دارد. این کتاب نشان می دهد که رابطه اسرائیل با رژیم پهلوی در سه بعد تعریف شده است که اولی رابطه تجارت تسلیحات و دومی ایجاد کمربند وحدت برای اسرائیل در منطقه است. حکومت پهلوی را شامل می شود. بعد سوم این رابطه، ارتباط اطلاعاتی کشور با آمریکا در منطقه و همکاری با رژیم پهلوی است که هر سه نشان از ایجاد وضعیتی به نفع اسرائیل توسط حکومت پهلوی دارد.

آنچه در این کتاب ارائه شده است، ترجمه ای از کتاب اصلی و نقدی مفصل است که به نویسنده کتاب اصلی کمک می کند تا به خوبی به ادعاها و توصیفات گیج کننده و اشتباه پاسخ دهد و به شکلی تطبیقی ​​بتواند راهگشای جدیدی باشد. کتاب را نقد کنید نظر بدهید.

* سخنرانی در مراسم رونمایی از کتاب «نیم قرن تا شکست» نوشته عباس سلیمی.

دکمه بازگشت به بالا