عمومی

«تا قبل برجام ماشینتو بفروش»


روز گذشته پیامکی با محتوای «ماشین خود را قبل از برجام بفروش» از سوی گروه های واسطه معامله در بازار خودرو برای افراد مختلف ارسال شد و به دلیل اهمیت این پیامک بلافاصله در فضای مجازی بازنشر شد.

روزنامه دنیای 77 گزارش داد دنیای اقتصاد وی نوشت: متن کامل پیامک این بود: یک روز قبل از فروش ماشینت را بفروش. اما پیامک دیروز ضمن اعلام «پاسخ بازار به مذاکرات و آمادگی برای انطباق با دوران قراردادها» نشان از «تصور روشن بازار خودرو در آینده از نظر قیمت» و در عین حال «تایید خودروی اصلی» دارد. حباب قیمت.”

دلالان خودرو، مطابق با آنچه در بازار طی سه سال گذشته رخ داده، «حباب قیمت فعلی» و در عین حال «بازار خودرو پس از قرارداد» را در قالب «کاهش قیمت های عادی» در پیش گرفته اند. کاهش تقاضای خرید.» انتظارات تورمی در دو سه سال اخیر و البته سیاست انحرافی در بازار خودرو، منجر به «سفته بازی» و «خرید سرمایه» خودرو و در نتیجه «حباب قیمتی» شده است. واسطه ها در این بازار پیش بینی می کنند در صورت تغییر قرارداد و انتظارات از یک سو شرایط خالی شدن حباب قیمتی از سوی دیگر خودروهای پارکینگی به فروش می رسد. سخت و خورنده به دلیل کمبود تقاضا. در دوره پس از قرارداد، هم تقاضای عدم استفاده و هم تقاضای مصرف کننده به امید کاهش قیمت ها تا زمانی که حباب به طور کامل خالی شود، باقی می ماند.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا