اقتصادیکسب و کار دنیای 77

تاریخچه استفاده از قالب تونل فرم

تاریخچه قالب تونلی

سیستم قالب تونلی و قالب لارج پنل عمده ترین روشی است که در اجرای اسکلت ساختمانها در این شرکت برای اجراء پروژه های خود از آن بهره گیری میشود. قالب تونلی عمده ترین روشی است که در اجرای اسکلت ساختمانها در این شرکت برای اجراء پروژه های خود از آن بهره گیری میشود. بمنظور آشنائی با این روش توضیحاتی هرچند خلاصه بشرح زیر ارائه میگردد :

ساخت سازه بتنی به روش قالب تونلی، از حدود ۴۰ سال پیش مورد استفاده انبوهسازان درجهان بوده است و تاکنون مورد بازنگریهای فنی از سوی سازندگان قالبقرارگرفته، بطوریکه آخرین نوآوری در این سیستم در اواخر سال ۲۰۰۷ توسط شرکت Mesa ترکیه ای با شماره ۱۳۲۷۴۱۳A WO به ثبت رسیده است.

این سیستم یکی از بهترین روشهای ساخت و ساز صنعتی است و از ابتدا در کشورهایی که با مشکل زلزله روبرو بودند مورد توجه قرار گرفت،همچنین در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، ترکیه، مالزی و … بویژه جهت احداث ساختمانهای بلند مرتبه، استفاده از این روش بسیار متداول می باشد.روشقالب تونلی، مانند دیگر روش های ساخت صنعتی، در چهارمعیار کاهش زمان ،

کاهش هزینه، ارتقاء کیفیت و امنیت کارکنان توجیه پذیر می باشد. با همکاری شرکت سرمایه گذاری مسکن و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اطلاعات فنی مربوط به فناوری ساخت قالب تونلی در اختیار مرکز قرار گرفت و با ارزیابی دقیق صورت گرفته توسط آن، سیستم قالب تونلی جزء ۱۵فناوری نوین و برترمورد تایید و معرفی قرار گرفت.

داستان خلق قالب تونلی

تاریخچه قالب تونل فرم سیستم ساخت سازه بتنی به روش قالب تونلی، از حدود 40 سال پیش مورد استفاده انبوه سازان درجهان بوده است و تاکنون مورد بازنگریهای فنی از سوی سازندگان قالب قرارگرفته. بطوریکه آخرین نوآوری در این سیستم در اواخر سال 2007 توسط شرکت Mesa ترکیه به ثبت رسیده است. این سیستم یکی از بهترین روشهای ساخت و ساز صنعتی است.از ابتدا در کشورهایی که با مشکل زلزله روبرو بودند مورد توجه قرار گرفت ،همچنین در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، ترکیه، مالزی و … بویژه جهت احداث ساختمانهای بلند مرتبه، استفاده از این روش بسیار متداول می باشد.

روش قالب تونل فرم یا تونلی، مانند دیگر روش های ساخت صنعتی، در چهارمعیار کاهش زمان، کاهش هزینه، ارتقاء کیفیت و امنیت کارکنان توجیه پذیر می باشد. با همکاری شرکت سرمایه گذاری مسکن و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اطلاعات فنی مربوط به فناوری ساخت قالب تونلی در اختیار مرکز قرار گرفت .و با ارزیابی دقیق صورت گرفته توسط آن، سیستم قالب تونلی جزء ۱۵ فناوری نوین و برترمورد تایید و معرفی قرار گرفت. سازه ساختمانهای با سیستم تونلی، از دیدگاه عملکرد لرزهای اشکال عمدهای ندارد و تجربه زلزله های گذشته رفتار مناسب این سیستم سازهای را در مقایسه با سیستمهای دیگر ثابت کرده است.

در این سیستم جهت قالب بندی و قالب برداری سریعتر و بهتر؛ رامکا در راستای دیوار ها اجرا می شود. رامکا عبارتست از قالبهای نواری به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر که جهت قالب گذاری و قالب برداری سریعتر و آسانتر قالب تونلی در مسیر حاشیه پایینی دیوار و قبل از ان گذاشته؛ بتن ریزی و قالب برداری میگردد. بدین صورت که ابتدا آرماتور های انتظار دیوار اجرا شده سپس قالب های رامکا در امتداد مسیر دیوار ها بسته شده و پس از بتن ریزی و قالب برداری رامکا؛ آرماتور بندی دیوار ها در امتداد میلگردهای انتظار ادامه می یابد.

بتن ریزی هر طبقه با رامکای طبقه فوقانی بصورت یکپارچه اجرا میشود ( تعبیه قوطیهای برق برای نصب کلید و پریز و لوله کشیهای مربوطه نیز از مراحل پیش از قالب بندی دیوار هاست. در این روش اسلیوهای تاسیسات مکانیکی و محل داکتها در سقف و دیوار اجرا می شود و عبور لوله های مربوطه از بارشوهایی که پیش از بتن ریزی در آنها تعبیه شده؛ انجام می شود. پس از آن قالب ها توسط جرثقیل و نیروی انسانی مربوطه به محل انتقال یافته و در مکان دقیق ) توسط تیم نقشه برداری( قرار می گیرد.

سپس بوسیله جک های زیرین قالبها در محل تثبیت شده و خیز منفی به سمت باال در قالب های سقف ایجاد می شود. تثبیت فاصله قالب های دیوار با استفاده از spacer و Bolt-Tie انجام می شود. پس از این مرحله آرماتوربندی سقف؛ اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اجرا می شود.

در نهایت بتن ریزی یکپارچه دیوار و سقف انجام شده و پس از طی زمان الزم قالب برداری انجام می پذیرد. الزم به ذکر است برای تسهیل در جابجائی قالب و قالب برداری از یک Platform( سکو( در جلوی قالب طبقات استفاده می شود. در این روش معموال از پله های پیش ساخته بتنی استفاده می شود که بوسیله نبشی های سرتاسری به پلیت های انتظار از قبل تعبیه شده در جعبه پله، متصل می گردد. اجرای دیوار های داخلی در اینگونه ساختمان ها به روش های نیمه پیش ساخته انجام می گیرد که ضمن افزایش سرعت و کیفیت؛ سبکی و اتصال مناسب را نیزبه همراه دارد.

الزامات و طراحی معماری سیستم با قالب تونلی

 • در صورت بهره‌گیری از سیستم قالب تونلی، بهتر است برای نمای ساختمان از بتن نمایان، با طرح‌های مختلف استفاده شود تا علاوه بر زیبایی نیازی به هزینه ی زیاد برای نماسازی نباشد.
 • در ساختمان‌های حداکثر ۴ طبقه، طراحی پلان‌ها به نحوی باشد که قاب‌ها از یک طرف و عمود بر جهت استقرار ساختمان‌ها خارج شوند و در ساختمان‌های بیش از ۴ طبقه توصیه می‌شود پلان‌ها به گونه‌ای باشند که تعداد دیوارهای برشی در دو جهت عمود برهم تقریباً یکسان باشند تا در زمان زلزله پیچش در ساختمان اتفاق نیافتد.
 • اندازه دهانه تونل‌ها، به منظور کنترل تنش‌ها در سقف و نیز زیاد نشدن ضخامت دال بتنی سقف، بین ۳ تا ۵/۵ متر توصیه می‌شود.
 • عمق تونل‌ها نیز حداکثر ۶ متر توصیه می‌شود.
 • بهتر است از ایجاد اختلاف سطح در طبقات ساختمان اجتناب شود.
 • استفاده از پله های دوطرفه در این سیستم توصیه میشود.
 • محل استقرار تجهیزات بهداشتی ساختمان روی دیوارهای سازه‌ای پیش‌بینی شود.
 • داکت‌های تأسیساتی به صورت متمرکز و قابل دسترس در نظر گرفته شود و سرویس‌ها در اطراف داکت های مستقر شود.

محدودیت های سیستم قالب تونلی

به جز محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای در خصوص سازه‌های با سیستم دیوارهای باربر، محدودیت سازه‌ای دیگری براین سیستم متصور نیست.

 • اجرای این پروژه‌ها از لحاظ مکانی محدودیت خاصی ندارد. ولی در مناطق مسطح برای سهولت در جابجایی و کار ماشین آلات توصیه میشود.
 • درحال حاضر امکان اجرای این روش تا ۱۶ طبقه در کشور ایران و در سایر کشورها تا حدود ۶۰ طبقه منعی ندارد.
 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان را می‌توان برای طرح و اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب بندی یکپارچه دیواری و سقفی، مورد استفاده قرار داد.

روشهای اجرای قالب تونلی

 • سیستم نیمه تونلی : اجرای دیوار با قالب فلزی بالارونده واجرای با میز پرنده
 • سیستم تونلی کامل: اجرای دیوار و سقف به صورت همزمان به کمک قالب تونلی

اجزای قالب تونلی

 • پانل افقی : همان قالب سقف است.
 • پانل عمودی : قالب دیوار ها میباشد.
 • جک مورب : این جک علاوه بر افزایش مقاومت قالب به عنوان تنظیم کننده وضعیت قالب سقف به کار میرود و از آن برای دادن خیز منفی به سقف استفاده میشود.
 • پایه های تراز کننده : از این پایه ها برای دادن ارتفاع به قالب های استفاده میشود.
 • چرخ های قالب : برای حرکت دادن قالب
 • براکت ها : براکت ها محلی برای گذاشتن ابزار کار و همچنین عبور و مرور کارگران میباشد.
 • قلاب اتصال : از آن برای اتصال دو قالب L شکل از ناحیه سقف استفاده میشود که البته برای اتصالات دیگر هم کاربرد دارد.
 • قلاب سقفی ( شاهین ) : از آن برای حمل قالب ها توسط تاور استفاده میشود که در سقف و مرکز ثقل قالب نصب میشود.
 • لندینگ ها : محلی برای قرار گیری قالب های برون کشیده شده از زیر بتن که آماده ی حمل توسط تاور میباشند. در برخی از موارد به عنوان محلی برای عبور و مرور کارگران نیز به کار گرفته میشود.
 • سولجر ها : سولجر ها قسمتی از بدنه قالب است که به شکل تیرآهن میباشد و وظیفه ی آن جلوگیری از شکم انداختن قالب میباشد.
 • ناودانی ها : تنظیم و انتقال بار افقی بین دو قالب مجاور
 • رامکا : نوارهایی به ارتفاع ۱۰ سانتی متر و به طول وعرض دیوار که از آن جهت قالب گذاری و قالب برداری سریع استفاده میشود.
 • نگهدارنده های قالب رامکا : این نگهدارنده ها قالب رامکا را در ارتفاع مورد نظر و با تامین عرض لازم برای آن نگه میدارند.
 • بولت و مهره : به دلیل اینکه بتن قبل از گیرش یک سیال به حساب می آید بنابراین فشار زیادی را به قالب وارد میکند و باعث دور شدن و حرکت قالب ها میشود بنابراین از بلت و مهره برای جلوگیری از این حرکت و تحمل فشار از بلت و مهره استفاده میشود.
 • مخروطی ها : مخروطی ها قطعات فلزی هستند که در بین دو قالب بوسیله بولت و واشر قرار میگیرند و وظیفه آن ها این است که اجازه ندهند قالب ها که بوسیله بولت و واشر به شدت تحت فشار هستند بیش از اندازه به هم نزدیک شوند نام آنها بخاطر شکل مخروطی آنها است و شکل آنها برای سهولت در بیرون آمدن از میان بتن دیوار اینگونه انتخاب شده است.

برگرفته شده از:

یوتیوب

قالب بتن سپنتا

دکمه بازگشت به بالا