جامعه و خانواده

تاثیر تعداد ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا بر نقشه آلودگی هوای پایتخت

تاثیر تعداد ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا بر نقشه آلودگی هوای پایتخت

رئیس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به برنامه های این شرکت برای توسعه کمی و کیفی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، گفت: برد مراکز آلودگی هوای تهران به چند صد متر محدود شده است. بنابراین با 22 مرکز پایش آلودگی هوا نمی توان آن را رفع کرد. ایستگاه ها باید کوچک باشند تا امکان استخراج فراهم شود.

سید محمد مهدی میرزا قومی در گفت وگو با دنیای 77 وی با اشاره به برنامه های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای توسعه کمی و کیفی ایستگاه های سنجش کیفیت هوا، خاطرنشان کرد: ایستگاه های شهر تهران به دو دسته آلودگی هوا و آلودگی صوتی تقسیم می شوند. اولین بخش مرکز پایش آلودگی هوا است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دارای 21 ایستگاه سنجش کیفیت هوا بود و در دهه فجر یک ایستگاه در منطقه 12 تهران احداث شد که تعداد ایستگاه ها به 22 ایستگاه رسید.

رئیس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به کیفیت توسعه ایستگاه ها ادامه داد: از نظر کیفی 6 آلاینده استاندارد در تهران شناسایی شده است که برخی از ایستگاه ها به تحلیلگر این آلاینده ها مجهز نیستند. در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می خواهیم تمام ایستگاه ها را به این شش آنالایزر مجهز کنیم تا بتوانیم آلاینده های هوا را به طور دقیق برآورد و آنالیز کنیم.

میرزایی قومی افزود: برای اولین بار در یک دهه اخیر، آلاینده های آلی فرار از جمله بنزن و تولوئن – که تاثیر بسزایی در تولید آلاینده هایی مانند ذرات ثانویه و ازن دارند – در هوای منطقه 12 اندازه گیری شده است. مراکز پایش آلودگی.» برای کنترل این آلاینده می خواهیم یک مرکز اندازه گیری در حاشیه شهر راه اندازی کنیم و هم اکنون یک مرکز اندازه گیری در مرکز آن راه اندازی کرده ایم تا از ورود آلودگی به داخل شهر مطلع شده و آن را کنترل کنیم.

وی در تشریح عوامل موثر بر توسعه مراکز پایش آلودگی هوا گفت: عوامل متعددی در توسعه کمی و کیفی ایستگاه ها دخیل هستند. یکی مشکل مالی و بدهی و دیگری محل استقرار. می توان مکانی را برای ایستگاه انتخاب کرد اما مکان و زمین آن در دسترس نیست.

میرزایی قومی با اشاره به همکاری شرکت کنترل کیفیت هوا با سازمان هواشناسی گفت: یکی از جنبه های مهم کنترل آلودگی هوا، تدوین مدلی برای پیش بینی آلودگی هوا است که در آیین نامه فنی ماده 2 آمده است. قوانین هوای پاک. طبق قانون، سازمان هواشناسی که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، باید الگویی برای پیش بینی آلودگی هوای کلان شهرها و اولویت دادن به آلودگی هوا ایجاد کند.

وی افزود: کمیته ای به نام کمیته اضطرار آلودگی هوا وجود دارد. این کمیته در صورت ورود کیفیت هوا به مناطق ناسالم اقدام می کند و از وزارت بهداشت می خواهد که کمیته ای برای تصمیم گیری در مورد توقف فعالیت های روزانه تشکیل دهد، زمانی که کمیته باید قبل از ورود به شرایط اضطراری تشکیل شود تا 48 ساعت تا سه روز فرصت دهد. پیش بینی. باید آینده را طوری ساخت تا نتایج روشن و سودمند باشد. بنابراین وجود مدل آلودگی هوا بسیار حائز اهمیت است اما در هیچ کلانشهری به جز تهران اعمال نشده است و مدل شهر تهران توسط سازمان کنترل کیفیت هوا اعمال شده و کاربرد آن نیز موجود است.

در نهایت میرزا قومی آمادگی خود را برای طراحی این مدل در سایر کلانشهرها اعلام کرده است: با توجه به مسئولیت ها و فرصت های متولیان شرکت، تنها در قبال شهر تهران مسئولیت داریم، اما طبق تفاهم نامه ای می توانیم با سایر کلانشهرها نیز همکاری داشته باشیم. توسط کنسرسیوم دانشگاه برتر خروجی لیست انتشار باید به عنوان ورودی مدل های پیش بینی پایه استفاده شود تا مدل های پیش بینی آلودگی هوا بر اساس آن و با سایر پارامترها و اطلاعات تهیه شود اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا