اقتصادی

بیست و سومین تورم متوالی منفی امارات

بیست و سومین تورم متوالی منفی امارات

تورم سالانه امارات متحده عربی در ماه فوریه به منفی 2.01 درصد کاهش یافت.

به گزارش دنیای 77 ، به نقل از تجارت اقتصادی ، روند نزولی قیمت همسایگان جنوبی احتمالاً ادامه خواهد داشت. به این دلیل که نرخ تورم در امارات متحده عربی در ماه فوریه مجدداً در محدوده منفی باقی ماند.

نرخ تورم که با بیست و سومین تورم ماهانه منفی در کشور بیشترین آسیب را دیده است ، در بخش فرهنگ و آموزش به منفی 64/18 درصد رسیده است. طبق مرکز آمار امارات متحده عربی ، تورم در بخش لوازم خانگی 3. منفی 37 درصد بیشترین تورم مربوط به سرگرمی و تفریح ​​1.52 درصد و غذا 1.42 درصد بود.

به صورت ماهانه ، تورم در امارات متحده عربی منفی 0.41 درصد در ماه فوریه بود که نسبت به ماه قبل 0.26 درصد کاهش داشت.

از سوی دیگر ، میانگین نرخ تورم در کویت برای دوازده ماه منتهی به فوریه ، 0.06 درصد بیشتر از مدت مشابه ماه گذشته بود که بالاترین تورم ثبت شده در کویت از فوریه 2011 است. در میان بخشهای مختلف ، مواد غذایی و آشامیدنی 46/9 درصد و فرهنگ و آموزش 15/6 درصد به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر ، تورم در بخش حمل و نقل 0.44 بود. به صورت ماهانه ، نرخ تورم کویت در این ماه 0.17 درصد اندازه گیری شد که نسبت به ماه قبل 0.06 درصد کاهش داشت.

بین سالهای 1974 و 2020 ، میانگین نرخ تورم کشور 1.9 درصد بود که بالاترین تورم ثبت شده در دسامبر 1927 ، با 21.5 درصد و کمترین میزان ثبت شده در فوریه ، 4.62 درصد بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا