عمومی

بیست دلیل و مبنای حقوقی و بین المللی در ممنوعیت احضار و توقیف غیر قانونی خودروی شهروندان

بیست دلیل و مبنای حقوقی و بین المللی در ممنوعیت احضار و توقیف غیر قانونی خودروی شهروندان
 اعلام نظر اخیر سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور درباره اجرای دوباره” طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی” از 26/1/1402 به مانند ترتیب مشابه و تکراری آن در خرداد 1390 در ایام تصدی وی بعنوان جانشین وقت ناجا و اظهارات مطروحه او درباره احضار و توقیف خودروی شهروندان و پلمپ مراکز تجاری مربوطه با اعلام مراتب ورود نیروی انتظامی در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن از 26 فروردین سال جاری و تذکر و توقیف الکترونیکی و فیزیکی خودروی شهروندان دارای افراد کشف حجاب و پلمپ اماکن تجاری مربوطه با استفاده از فناوری های هوشمندکه در مقام تکرار هشدار ِمشابه و چالش زای طرح تشدید برخورد با بدپوششی در سال 1390 برآمده است (http://fna.ir/3bs7ut ) و گویا بار دیگر نیز نسبت به رویکردِ” آزموده را آزمودن خطاست” به مانند گذشته، بی توجه مانده است…! با بازخوردهای متعدد ملی و بین المللی همراه بوده است.

دکمه بازگشت به بالا