استانی

بخش کشاورزی در کشور پویا است

بخش کشاورزی در کشور پویا است

راحت الله پرهار با تاکید بر اهمیت همکاری و مشارکت در مراسم تحلیف رئیس جدید تعاون روستایی استان راحت گیلان در روز چهارشنبه ، افزود: برای شرکت ها بسیار مهم است که بخش کشاورزی خود را به سمت فعالیت های اقتصادی سودآور تقویت کنند.

وی گفت: امروز تعاونی ها باید تلاش کنند تا با ایجاد تعادل در بازار محصولات کشاورزی ، زنجیره ارزش را گسترش دهند تا در اجرای پروژه های سودآور تنوع ایجاد کنند.

یکی از اعضای هیئت مدیره مرکز تعاون روستایی ایران این تعاونی را به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: بیا.

وی با تأکید بر سه نقش مهم سازمان های تعاونی روستایی در ارتباط با شبکه گسترده مردم تعاونی روستایی ، کشاورزی ، تولید و غیره خاطرنشان کرد: نقش هدایت و نظارت تعاونی های روستایی با انجام فعالیت های نظارتی منظم و دقیق م regularثرتر خواهد بود. .

وی با اشاره به بهره وری و جغرافیایی بالای گیلان گفت: سازمان های تعاونی در این استان می توانند از طریق توسعه مشاغل از آنجا که اعضای کوچک به دلیل مجاورت با کشورهای همسایه سرمایه جمع می کنند ، در صادرات کالا فعال شوند.

گیلان باگان ، عضو هیئت مدیره مراکز تعاون روستایی کشور با تأکید بر ضرورت راه اندازی اتحادیه های تعاونی ، هدایت تعاونی ها به سمت تولیدات صادرات محور را از اصلی ترین وظایف اداره تعاون روستایی در استان عنوان کرد.

به همین مناسبت ، عباس ظفرپور به عنوان رئیس جدید اداره تعاون روستایی استان گیلان معرفی و از دلسوزی مدیر سابق رامین گیلانشاهی قدردانی شد.

46

دکمه بازگشت به بالا