حوادث و رویداد

ببینید | آیا خوش‌پوش‌ها، آدم‌حسابی‌اند؟

ببینید | آیا خوش‌پوش‌ها، آدم‌حسابی‌اند؟
دکتر مهرنوش دارینی، روانشناس و مشاور با تاکید بر اینکه یکی از موضوعاتی که منجر به مقبولیت اجتماعی افراد می شود ، آراسته بودن و خوش پوشی است ، می افزاید: اما برخی افراد هستند که آراسته بودن ، مقبول بودن و عزت نفس خودشان را در گرو برخورداری از برخی برندها می دانند . این افراد بصورت بیمارگونه به خرید برندها روی می آورند. در حالیکه ما اگر فردی را از نقطه نظر ظاهری ، آدم حسابی خطاب می کنیم لزوما نباید توجه کنیم که چه برندی پوشیده بلکه مهم است که این فرد ، صحبت کند تا اهداف ذهنی و ارزش ها و دستاوردهایش را نیز در کنار خوش پوشی ظاهری مورد جمع بندی قرار دهیم . هرگز صرفا با توجه به پوسته ظاهری و آراستگی یک فرد نمی توان او را آدم حسابی خطاب کرد. منبع: دنیای 77

دکمه بازگشت به بالا