عمومی

بازگشایی سینماها به شرط ثبات

بازگشایی سینماها به شرط ثبات

هاشم میرزاخانی با انتقاد از سیاست دوگانه تعطیلی مغازه ها و مراکز تجاری گفت: هنوز در سینماها تعطیل است.

میرزاخانی با اشاره به زندگی صلح آمیز با کورو ویروس گفت: می توان فیلم را در فیلم های “باز” ​​یا “فیلم سینمایی” مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای کورونا ، دو فصل اصلی برای اکران فیلم را از دست داده ایم ، افزود: اگر اینگونه ادامه دهیم ، درآمد فیلم ایرانی کمتر از 70 میلیارد تومان خواهد بود.

هاشم میرزاخانی بابیان اضافه می کند که سینما غذای آگاهی جامعه است: “فضای سینما در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی و اقشار دیگر قابل کنترل است.” این فیلم را می توان با یک سالن باز و خانوادگی بازگشایی کرد. اما فیلمسازان هنوز نامشخص هستند.

مدیرعامل مؤسسه سینما افزود: امیدواریم میلیاردها یورو اختصاص داده شده برای بخش های مختلف اقتصادی برای کارگران فیلم در نظر گرفته شود تا دیگر به آنها آسیبی نرسد.

وی اظهار داشت: امسال با دادن نوروز اوج نمایش فیلم فروش را از دست خواهیم داد اما می توانیم برخی از آسیب های اقتصادی و فرهنگی فیلم را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه بیشتر فروش فیلم در کلان شهرها است ، افزود: فروش فیلم در سال گذشته در تهران بیش از نیمی از فروش گیشه کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر روابط عمومی سینما: در صورت بازگشایی سالن های سینما ، فیلم آموزشی اصلی قبل از شروع فیلم اصلی نمایش داده می شود.

وی با تأیید تأمین یک وام رقمی مبلغی برای هر پرده سینما برای بخش خصوصی ، گفت: با توجه به مبالغ هنگفتی که از بودجه کشور و صندوق توسعه ملی هزینه شده است ، دولت نیز باید به دنبال فیلم بگردد.
در گفتگوی تلفنی با فرهنگ سیتی ، مدیر روابط عمومی فیلم درباره آخرین تصمیم شرکت فیلم برای بازگشایی شرکت گفت:

“مسعود نجفی” در مورد مشاوره بهداشت و آموزش اولیه سینماگران صحبت می کند و می افزاید: سیستم فیلمبرداری ، شرایط بهبود گسترش تاج در استقبال مردم از سالن سینما مؤثر است.

وی گفت: “این سختی آژانس های حفظ فیلم و افراد فیلم است.”

مدیر روابط عمومی شرکت سینما افزود: سینمای محیط باز قابل اجرا است. سینما اتومبیل تجربه جدیدی است که مردم قبلاً از آن استقبال کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا