عمومی

او خاطره نیست! – دنیای 77

او خاطره نیست! - دنیای 77

تاریخ نه تنها خواندنی است، بلکه تاریخ مدل هاست. پیری و خستگی با گذشت زمان برای همه اتفاق نمی افتد.

در طول تاریخ برخی از رویدادها و افراد تأثیرگذار زندگی کرده اند و برای همیشه ادامه دارند.

دعوت مردم به مطالعه و درک تاریخ توسط خداوند متعال هدف بسیار مهمی است.

زندگی برخی از مردم با علم و طهارت، یعنی توشه، توشه برای خود و توشه برای دیگران.

روشن فکران و روشنفکران را می توان در این راه هدایت کرد.

تقلید صحیح از خردمندان و مهربانان راهبرد مؤثری است.

در این زمینه نام تمامی بزرگانی که جان سالم به در برده و در قید حیات هستند، هدف بزرگ آنان خواهد بود.

بدون شک این افراد میراثی برای ما و منبع ارزشمندی برای سبک زندگی و الگوسازی ما هستند و این مهم در سایه تلاش و کوشش فراوان محقق شده است.

آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه آبادی (ره) از افرادی است که با تلاش و کوشش مثال زدنی راه را دیده و در آن راه قدم نهاده و قدم در افق نور نهاده است.

و کسى که نور را دريابد و به آن برسد، منور است.

یاد و نام این مرد بزرگ که از تبار بزرگان پول و معنویت و علم و اخلاق و سرشار از زندگی است، همواره در ارزش هایی باقی مانده است که زندگی خود را وقف درک و عمل به آن کرده است.

نام مرحوم آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه آبادی;

– هرگاه از علم صحبت می شود، یادآور یک عمر تلاش برای یادگیری و آموزش است.

هر گاه صحبت از معنویت شود، مصداق روح بلند و نورانی خواهد بود.

-هر وقت به دنبال نشانه عمل خالصانه می گردیم، رفتار او را پر از این عمل می بینیم.

هرگاه به دنبال شواهدی بر اخلاق و تأثیر بی بدیل قوم حسن می گردیم، از زندگی او به عنوان کتاب اعمال شریف یاد می کنیم.

وقتی مثلا مهربانی و دلسوزی می خواهیم لبخند و دست پدرش فراموش نشدنی است.

هرگاه به دنبال همدردی با ضعیفان باشیم، تلاش های زندگی او برای پناه دادن به ضعیفان به ما یادآوری می شود.

هرگاه به ذات مقدس ذهن خود و به پناهگاه توجه کنیم، لحظه دعای او و وسعت ادبش ما را آگاه می کند.

خلاصه او معلم برجسته تاریخ، علم و ادب، اخلاق و دانش، امانت و پناه، آفرینش نیک و غم است.

تلاطم روحش در پرتو ایمان به برتران خلق آرام نمی گرفت.

از هر منظری که نگاه کنیم، او وارث ایمان واقعی است.

نام و یاد او مانند روند طولانی ایمانش ماندگار است.

* مدیر مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع) لواسان

دکمه بازگشت به بالا