عمومی

اولویت دولت سیزدهم و مهار رشد نقدینگی

اولویت دولت سیزدهم و مهار رشد نقدینگی

براساس پایگاه داده دنیای 77 ،

وی امشب در گفتگو با تیتر “طهماسب مظاهری” ، کنترل نقدینگی را از اولویت های دولت سیزدهم اعلام کرد و گفت: دولت می تواند با فروش ارز دولتی صادر شده به بانک مرکزی و تبدیل آن به حق امتیاز ، نقدینگی را افزایش دهد.

وی درباره پنج دلیل افزایش نقدینگی صحبت می کند و می افزاید: او دلایل افزایش نقدینگی را به پنج دسته تقسیم می کند. به گفته وی ، افزایش وام و اعتبار کنترل نشده ، سرعت انتقال پول ، افزایش هزینه های بانک مرکزی ، افزایش دارایی های خارجی و سرانجام سرکوب نرخ ارز و اعلام نرخ های غیر واقعی منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. .

کارشناسان مسائل اقتصادی نقدینگی این اقتصاد را با خون بدن مقایسه می کنند و می افزایند: اعتبار در کشور ما و ضریب نقدینگی کیفیت کافی است. اگر دولت کسری بودجه داشته باشد و دارایی های خود را از بانک مرکزی بازپرداخت نکند و پول نقد به سیستم اقتصادی تزریق نکند ، نقدینگی و تورم را افزایش می دهد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: نقدینگی از ویژگی های اصلی قدرت خرید است ، قدرت خرید هر کس بیشتر از دارایی و نقدینگی است. با افزایش نقدینگی ، تقاضای کل و قدرت خرید مردم نیز افزایش می یابد.

وی افزود: یکی از م effectiveثرترین زمینه ها برای کنترل رشد نقدینگی “هزینه های دولت” است که باید کنترل شود.
وی مالیات و سود سهام را به عنوان منابع تأمین مالی دولت عنوان کرد: “اگر بانکها بیش از سپرده خود را برای پرداخت هزینه تولیدکنندگان و سرمایه گذاری بپردازند ، از بانک مرکزی کسری کسر می خواهند.”

مظاهری افزود: بعضی اوقات بانک مرکزی پول را وارد سیستم اقتصادی کشور می کند.

مظاهری ، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد تخلفات رایج بانک های کشور صحبت کرد و افزود: برخی بانک ها سقف قانونی ارائه مزایا را رعایت نمی کنند که این خود تخلف است.

وزیر پیشین اقتصاد و دارایی راه کنترل تورم را کنترل و تأکید بر نقدینگی و تقاضا در بازار عنوان کرد: برای کنترل تورم ، دولت باید از ابزارهای اقتصادی ، قانونی و اداری برای کنترل عرضه و تقاضا و خدمات بازار استفاده کند.
وی گفت: ما پیش بینی می کنیم که ارز به 1400 افزایش یابد. هیچ بانکی نمی تواند بیش از 20٪ سرمایه بلوکه شده شخص را بازپرداخت کند.

مجید شاکری ، اقتصاددان دیگر ، از افزایش نقدینگی نقدینگی به جامعه و مردم خبر داد و گفت: تا 19 بانک می توانند پول و نقدینگی را از جمله پرداخت از سپرده دولت و خرید ملک به جامعه تزریق کنند.

وی با بیان اینکه بانک ها می توانند با پیش پرداخت صفر نیز پول بگیرند ، گفت: “بانک ها بندرت از حساب خود پول برداشت می کنند.”
شاکری تابستان سال گذشته (999) رشد پایه مالی کشور را منفی و رشد نقدینگی را بسیار زیاد دانست و افزود: اگر دولت هرگونه تعیین از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی را پس بگیرد ، نقدینگی افزایش می یابد.

دکمه بازگشت به بالا