حوادث و رویداد

اولویت‌های پلیس امنیت در سال۱۴۰۰/ سال بد برای اراذل و حاملان سلاح غیرمجاز

اولویت‌های پلیس امنیت در سال۱۴۰۰/ سال بد برای اراذل و حاملان سلاح غیرمجاز

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ حمل و استفاده از سلاح و اراذل و اوباش را دو اولویت پلیس در سال جدید دانست.

سردار علی جولقدری در گفت وگو با دنیای 77 وی در مورد اولویت های پلیس امنیت در پایتخت در سال 1400 گفت: “در سال جدید دو اولویت اصلی داریم که به سمت دستیابی به طرحی که در پیش گرفته ایم پیش خواهیم رفت.”

وی ادامه داد: اولویت اول کنترل و برخورد با اراذل و اوباش است. علاوه بر برنامه ها و پایگاه های داده جدیدی که ایجاد کرده ایم ، نظارت و نظارت بیشتری بر این افراد خواهیم داشت و از طرف آنها نیز اقدامی انجام خواهیم داد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: مأموریت های پلیس نیز در سال 1999 برای برخورد با هولیگان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه اولویت دوم رسیدگی به حاملان ، فروشندگان ، قاچاقچیان و استفاده کنندگان از سلاح های غیرقانونی است ، گفت: این موضوع نیز از برنامه های جدی ما در سال 1400 است.

وی گفت: “ما نگران نگرانی های مردم هستیم و با کسانی تصمیم خواهیم گرفت که می خواهند مردم را از حقوق خود محروم کنند یا نظم اجتماعی را بر هم بزنند.”

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا