عمومی

“انحصار”؛ دشمن کیفیت

"انحصار"؛ دشمن کیفیت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دنیای 77 ،

عباس سقایی ، عضو موسس انجمن مدیریت کیفیت ایران ، اظهار داشت: باید فکر کنیم که به اندازه کافی محصول خوبی نداریم.

سقایی با بیان اینکه در عناوین امشب ، با بیان اینکه مراقبت از کیفیت لازم است ، افزود: بعد از اولین قدم ، کیفیت ، نیروی انسانی و تمایل مدیریت برای بهبود کار ، پایه دوم برای افزایش کیفیت است.

وی گفت: “ما نباید به حمایت از هر نوع تولید ادامه دهیم.” سازنده نباید تصور کند که دیگر نیازی به کیفیت ندارد و محصول بدون کیفیت خود را در بازار اختصاصی بدون هیچ مشکلی به فروش می رساند. در این بازار ملی باید از تولیدکننده انحصاری بخواهیم کیفیت محصول را بهبود ببخشد.

“بهرام زلداری” درباره تغییر در استاندارد کشور و بدنه استاندارد کشور گفت: نظارت آژانس بر محصولات داخلی افزایش یافته است. کیفیت در حال بهبود است.
تخصص در مدیریت کیفیت و بهره وری به معنای رضایت مشتری است و افزود: کیفیت نشانگر بارز زمان و هزینه تولید ، تحویل به موقع و ضمانت محصول است.

وی به نقش دولت در تقویت کیفیت اشاره کرد و افزود: برنامه اقتصادی کشور ما به اقتصاد نفت بستگی دارد نه صنعت. به عبارت دیگر ، پیشرفت در صنعت و کالاهای تولیدی هنوز احساس نشده است.

ذوالوداری اظهار داشت: اگر دولت زیرساختهای بخش صنعت را با نیازهای تولید و بخش صنعتی سازگار کند ، در بهبود کیفیت محصولات تولیدکنندگان موثر خواهد بود. حمایت دولت در افزایش تولید با کیفیت بسیار مهم است.

مدیر کل تهران ، طاهری ، زیرساخت ها را کلید پیشرفت کیفیت توصیف کرد: “همه فکر می کنند استاندارد بالایی از استانداردهای بین المللی وجود دارد ، در حالی که مجموعه ای از استانداردهای کارخانه ای وجود دارد.”

مدیر کل استان تهران “رضایت مشتری” را به عنوان شاخص کیفیت معرفی کرد.

دکمه بازگشت به بالا