عمومی

انتصاب سرپرست دبیری فدراسیون پزشکی ورزشی

انتصاب سرپرست دبیری فدراسیون پزشکی ورزشی

براساس پایگاه داده دنیای 77 ،
به گزارش خبرگزاری پزشکی ورزشی ایران ، دکتر گللامرضا ناروجی ، رئیس فدراسیون پزشکی در مراسم تودیع و معارفه دبیر فدراسیون گفت: در این صورت ، در دوره جدید ، سعی خواهیم کرد از پتانسیل موجود به بهترین شکل استفاده کنیم. زیرا معتقدیم که برنامه های استراتژیک فدراسیون پزشکی ورزشی باید با سرعت و همبستگی و همدلی مضاعف دنبال شود.

ناوروجی با اشاره به سوابق دبیر جدید فدراسیون در پست های مختلف مدیریتی ، پزشکی و اجرایی خاطرنشان کرد: و همانطور که گفته شد ، آنها در زمینه های مختلف از جمله هیئت پزشکی ورزشی آلبرت منبع برجسته ای برای خدمات بوده اند و ما خوشحالیم که می توانیم از این ظرفیت هیئت های استانی مورد علاقه خود به عنوان دبیران فدراسیون بهره مند شویم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با تشکر از دکتر رضا سعید ، سرپرست دبیر سابق فدراسیون اظهار داشت: عضو ماهر خانواده پزشکی ورزشی در کنار ما خواهد بود

در طی سخنرانی های کوتاه ، دکتر رضا سعید و دکتر سید اشکان اردیبسته میزان برنامه های حضوری فدراسیون پزشکی ورزشی را در بخشهای مختلف ذکر کردند و اطمینان دادند که اجرای اهداف عالی فدراسیون در مرحله مدیریت جدید امکان پذیر است.

در این مراسم ، دکتر اره با اهدای لوح از دکتر ساوا برای نقش دبیر فدراسیون تقدیر کرد.

در این فرمان که به امضای دکتر نائوروجی رسیده است ، آمده است:

دکتر وردیبشت متخصص پزشکی ورزشی سالها رئیس هیئت پزشکی ورزشی البرز بوده است. وی همچنین در کارنامه مدیریت خود دبیر فدراسیون ورزش ناشنوایان است.

وی در حال حاضر عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون دو و میدانی آسیا و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون دوومیدانی ما است.

دکمه بازگشت به بالا