عمومی

اصناف سینما کشوری شدند

اصناف سینما کشوری شدند

براساس پایگاه داده دنیای 77 ،
منوچر شاهسواری در برنامه خبری شبکه شاه فرنگ اعلام کرد: “اصناف ما استانی و محلی بودند ، اما اکنون مدیران در هرجای ایران اعضای هیئت مدیره ما هستند.”

کرونا ، مدیر خانه سینما گفت: “ما در دوره ای زندگی می کنیم که توزیع تئاتر خاموش است ، سینماها تعطیل و توزیع و خدمات مرتبط با آن تعطیل می شوند.”

وی گفت: “در شرایط فعلی تولید باید بیشتر باشد ، ما می توانیم بیش از 6 ، 7 ماه سرزنش کنیم که بحث و جدال بی پایان در مورد سیستم نمایش خانگی وجود دارد. تولید کنندگان نمی دانند کجا مجوز خود را بگیرند.”

شهسواری با اشاره به اینکه سینما بدون سرمایه زنده نمی ماند ، گفت: مهمترین عنصر فرهنگی و هنری نیروی انسانی این است که ما این نیروی انسانی بی بدیل را از دست می دهیم و در خیابانهای کرونا آن را در خیابان ها رها می کنیم.

وی با بیان اینکه در مورد بیماری عروق بیماری کرونا قلب ، باید از همه هنرمندان با توجه به شرایطشان مراقبت شود ، گفت: در هر صورت ، ما باید مطابق این شرایط عمل کنیم و همه همکاران ما باید پروتکل های بهداشتی را دقیق رعایت کرده و به شکایات مربوط به عدم رعایت الزامات بهداشتی رسیدگی کنند. و ما در اسرع وقت از آن مراقبت خواهیم کرد.

مدیر خانه سینما گفت: تئاتر تولید خانگی به دلیل شرایط تولید فیلم فرصت خوبی نیست اما نمی دانیم کجا برویم ، همکاران من کجا باید بروند؟

شهسواری گفت: افراد در صنعت و فرهنگ نظام بازنشستگی سو are استفاده می كنند ، برای همكاران من نوع بیمه خود اشتغالی است و آنها نمی توانند از هر نوع بیمه بیكاری برخوردار شوند و در نهایت باید این موضوع به طور اساسی اصلاح شود و راه حلی برای آن پیدا شود.

مدیرعامل خانه سینما در ابتدای سخنان خود درباره انتخاب خانه سینما نیز توضیحاتی ارائه داد.

فیلم کامل از شهر فرنگ:

دکمه بازگشت به بالا