استانی

ارزیابی سنجه‌های اعتباربخشی درونی رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

ارزیابی سنجه‌های اعتباربخشی درونی رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين استان سمنان، عضو هيئت پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي در جلسه اي با حضور معاون پزشكي، رئيس دانشكده پزشكي، مدير دانشگاه آزاد اسلامي در استان سمنان تشكيل شد. گروه پرستاری و اعضای هیأت علمی واحد سمن.

هنگامه بیدختی رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در این بازدید گزارشی از وضعیت تحصیلی علوم پزشکی، تعداد اعضای هیات علمی، ساعات کارورزی و کارورزی، دانشجویان و تعداد ارائه کرد. وضعیت کلاس های نظری و عملی دانشجویان.

ضمن بازرسی از بخش های مختلف دانشکده از جمله مرکز مهارت های بالینی، سالن تمرین، آزمایشگاه بیوشیمی، میکروب شناسی، بافت شناسی، کتابخانه علوم پزشکی، وب سایت دانشکده، کلاس دانشجویی، سالن مطالعه دانشجویی، کمد دانشجویی. اتاق، مدیر گروه اتاق و اعضای هیئت علمی از دفتر توسعه آموزش و همچنین مرکز خوشه شامل بیمارستان مشاوره و مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل سفیر بازدید کردند.

نمايندگان معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي نيز در ديدارهاي دوستانه با دانشجويان پرستاري، برنامه هاي درسي مختلف اين دانشكده را بررسي و در خصوص ارتقاي كيفيت آموزش دانشجويان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پیش از این در عملیاتی مشابه ضوابط تشخیص داخلی رشته مامایی واحد سمنان توسط نماینده معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت.

48

دکمه بازگشت به بالا