حوادث و رویداد

ارتباط عوامل شهرداری با اوباش؟

ارتباط عوامل شهرداری با اوباش؟
در حالی که رئیس کمیته نظارت شورای شهر تاکید دارد مشاهدات میدانی‌اش حاکی از آن است که تعدادی افراد به عنوان سرشبکه، پاتوق‌های دستفروشی پایتخت را به دستفروشان اجاره می‌دهند و بخشی از درآمد خود را به برخی عوامل شهرداری تهران می‌پردازند و و رئیس سازمان بازرسی شهرداری نیز گفته است که شبکه‌هایی از مفسدان و رشوه‌بگیران در این حوزه شناسایی شده‌اند، اما مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران می‌گوید که نمی‌تواند ارتباط بین اجاره‌دهندگان پاتوق‌های دستفروشی با عوامل شهرداری را نفی یا تایید کند و این ادعا هیچ‌گاه ثابت نشده است.

دکمه بازگشت به بالا