عمومی

اختصاص ۲۰۰ میلیارد اعتبار برای بیمارستان «نیایش» – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری Meher – گروه استان ها: پروژه بیمارستان 555 تختخوابی نیش در خرم آباد نزدیک به دو سال است که تعطیل است و طبق گفته مسئولان با اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار ، کار ادامه خواهد داشت.

ظرفیت تخت های بیمارستانی را افزایش دهید

مهردآباد ویسکرمی ، خرم آباد و نماینده مردم چگنی در همین زمینه ، وی در یک گردهمایی مشورتی اسلامی به آنلاین گفت: “اتمام بیمارستان نیاش سالهاست که مورد نگرانی است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان 515 تختخواب دارد گفت: بیمارستان “نیاش” جایگزین بیمارستان “جیبار شهید” خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم حتی بیمارستان جیابر شهید را نیز حفظ کنیم.

200 میلیارد اعتبار برای بیمارستان نیش اختصاص دهید

خرم آباد و نماینده مردم چگنی وی در جلسه شورای اسلامی به صراحت بیان کرد که ظرفیت این بیمارستان در ابتدا 250 تخت بود: با پیگیری های انجام شده توسط معاون وزیر و در بودجه ، 515 تخت تأیید شد.

قول دهید بیمارستان ظرف 2 سال آینده افتتاح شود

ویسکرمی گفت: “چالشی بین اردوگاه خاتم و دانشگاه علوم پزشکی در مورد تأمین مالی این پروژه وجود داشت و این کار تا جایی پایان یافت که قرارداد به پایان برسد.”

وی با بیان اینکه پیگیری های انجام شده از سوی وزارتخانه و اردوگاه نابودی منجر به در نظر گرفتن 200 میلیارد تومان برای این پروژه و انتقال املاك دانشگاه در حال حاضر حذف شده است ، افزود: این اردوگاه نیز فعال شده است. در این پروژه

200 میلیارد اعتبار برای بیمارستان نیش اختصاص دهید

خرم آباد و نماینده مردم چگنی در جلسه شورای اسلامی امیدواریم که بیمارستان طی دو سال آینده به سطح عملیاتی برسد. وی گفت: “در طول ساخت این بیمارستان حدود 300 فرصت شغلی وجود داشت و پس از بهره برداری از آن صدها نفر از جمله کادر پزشکی خدمات و اراده.

200 میلیارد اعتبار برای پروژه اختصاص دهید

محمدرضا نیکبخت ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز به مههر گفت: حمایت استاندار و نمایندگان بیمارستان 515 تختخوابی خرم آباد با پیشرفت دانشگاه تثبیت شده است.

وی گفت: 200 میلیارد تومان از بودجه دولت برای این بیمارستان اختصاص یافته است.

200 میلیارد اعتبار برای بیمارستان نیش اختصاص دهید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: امیدواریم امسال و سال آینده روند بسیار جدی در ساخت این بیمارستان وجود داشته باشد.

نیکبخت گفت: امیدواریم با صرف این 200 میلیارد تومان بیمارستان به مرحله نسبتاً پایانی برسد.

دکمه بازگشت به بالا