حوادث و رویداد

اجرای خریدسربازی و جریمه ریالی غایبان دوباره تکرار می‌شود؟

اجرای خریدسربازی و جریمه ریالی غایبان دوباره تکرار می‌شود؟

رئیس اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح پس از انتشار خبری به نقل از یکی از مدیران ارشد تأمین اجتماعی در مورد خرید خدمات نظامی ، اصرار داشت که منبع اخبار نظامی توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح. در دستور کار نیست.

به گزارش دنیای 77 ، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر خرید خدمات نظامی به نقل از یک مدیر ارشد یک آژانس تأمین اجتماعی منتشر شده است که شرایط خرید خدمات نظامی و حتی مبلغ مرتبط با آن را اعلام می کند. موضوعی که بیان آن توسط یک مقام غیرنظامی عجیب به نظر می رسد.

اما این خبر در بسیاری از رسانه ها از جمله سعد اسلامی به عنوان یک خبر خوب برای سربازان منتشر شد و باعث ایجاد سوic ظن در بین اعضای ارتش در مورد احتمال برنامه ریزی برای خرید خدمت سربازی شد. این موضوع توسط تعدادی از بینندگان دنیای 77 نیز مورد تردید قرار گرفت و به نظر می رسد روش محاسبه خدمت سربازی در نتیجه خطا در انتشار یا تنظیم اخبار تحت عنوان “خدمت سربازی” “نظامی بیمه” اعلام شده است.

انتشار این خبر منجر به خرید مجدد خدمت سربازی شد امیر گلامرضا رحیم پور ، رئیس بخش سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح پرسیدن

وی در گفت وگو با دنیای 77 ، درباره اخبار منتشر شده اظهار داشت: طبق قانون دیرینه ، مدت خدمت سربازی یک سال سابقه بیمه و یک سال بیمه بازنشستگی در نظر گرفته شده است و بنابراین متقاضیان باید “تخفیف و هزینه” را پرداخت کنند. “شرکت های بیمه ، این دو سال بیمه باید این دو سال را در تاریخ خود قرار دهند.

وی ادامه داد: این موضوع مربوط به شرکت های بیمه است و هیچ ارتباطی با خرید خدمات نظامی ندارد که متاسفانه در برخی اخبار نیز گزارش شده است. در این مورد همانطور که بارها گفته شد ، ستاد کل نیروهای مسلح با طرح جریمه های نظامی و همچنین خرید خدمات نظامی مخالف است و چنین طرحی دیگر اجرا نخواهد شد.

رحیم پور هرگونه خرید خدمت سربازی را ناعادلانه دانست و اظهار داشت: اجرای چنین طرحی آثار و پیامدهای منفی بسیاری بر جامعه دارد و از این رو ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمی برای اجرای آن ندارد.

رئیس اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه منابع رسمی پوشش خبری در ارتش آژانس خدمات عمومی نظر و ستاد کل نیروهای مسلح هستند ، گفت: نمی دهد و نمی دهد به امید اجرا وارد غیبت ارتش شوید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا