اقتصادی

اجرای آیین نامه ای برای حمایت از پارک ها/دانشگاه‌ها سهامدار شرکت‌ها نشوند

اجرای آیین نامه ای برای حمایت از پارک ها/دانشگاه‌ها سهامدار شرکت‌ها نشوند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تولید محصول حاصل سرمایه گذاری است، گفت: محصول با پول دولت تولید نمی شود، مثلاً برخی پژوهشگاه ها هستند که قادر به تولید محصول نیستند.

به گزارش دنیای 77 سورنا ستاری امروز در مراسم افتتاحیه برج شماره 2 نوآوری و فناوری دانشگاه امیرکبیر توسعه را یک مفهوم فرهنگی نامید که اگر این فرهنگ تغییر کند سخت افزار آن نیز تغییر می کند.

وی دانشگاه ها را هدفی برای حل مشکلات مردم و جامعه دانست و افزود: روزگاری دور دانشگاه ها دیوار کشیده شد و آموزش هایی به آن ها داده شد که ربطی به مشکلات اطراف نداشت.

ستاری با ابراز خرسندی از اتفاقات خوبی که در زمینه توسعه فناوری در دانشگاه امیرکبیر رخ داده است، خاطرنشان کرد: اقدامات دانشگاه ها برای ایجاد شرکت های دانش بنیان، مناطق نوآوری و پارک ها زیرساخت هایی است که بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کرده است. . ساخته شده است

وی با اشاره به آیین نامه جدید حفاظت از پارک ها خاطرنشان کرد: این حمایت جدید اعتبار خوبی برای توسعه فیزیکی پارک ها ایجاد می کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر حضور بخش خصوصی در توسعه فناوری یادآور شد: در حال حاضر سرمایه گذاری ما در پارک فناوری بزرگی مانند پارادایس یک به 20 است و مطمئن هستیم که اگر سرمایه گذاری کنیم میلیارد تومان است. در این پارک، بخش خصوصی 20 میلیارد سرمایه گذاری خواهد کرد.

وی تولید محصولات فناورانه را حاصل مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: محصول از بودجه عمومی گرفته نمی شود، به عنوان مثال موسسات تحقیقاتی دولتی که قادر به تولید محصول نیستند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید روابط خود را با سازمان‌های دانش‌بنیان خصوصی سازماندهی کنند، گفت: این گزینه مناسبی برای مشارکت دانشگاه نیست.

وی با بیان اینکه صندوق معاونت علمی و نوآوری و شکوفایی حمایت خوبی از شرکت ها خواهد کرد، افزود: دانشگاه امیرکبیر نیز باید صندوق پژوهش و نوآوری خود را ایجاد کند تا بتواند از واحدهای فناور حمایت کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برخی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان دانشگاه امیرکبیر گفت: بیمار EB.”

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که این محصولات به صورت گسترده تولید نمی شوند، باید از این شرکت ها حمایت کرده و با پوشش ریسک به آنها کمک کنیم.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا