ورزش

اثبات خیانت زن، شوهر را از بار مهریه و تعهدات مالی خارج می‌کند؟

اثبات خیانت زن، شوهر را از بار مهریه و تعهدات مالی خارج می‌کند؟
ازدواج یکی از مهم ترین روابط اجتماعی است که بر پایه عشق، احترام، وفاداری و تعهد بنا می‌شود. این رابطه با انعقاد عقد نکاح آغاز و با فوت یکی از طرفین یا طلاق پایان می‌یابد. در عقد نکاح، زوجین به یکدیگر حقوق و تکالیف مختلفی را می‌دهند که باید به آن‌ها پایبند باشند و یکی از آن‌ها، حق مالی زن است که شامل مهریه، نفقه، شرایط ضمن عقد و سایر تعهدات مالی می‌شود. این حقوق و تکالیف به منظور حفظ حرمت، عزت و امنیت زن در خانواده و جامعه تعیین شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا