عمومی

آوار شدن متروپل؛ حادثه یا جنایت؟

آقای مدیر تا به حال از خود پرسیده اید که چند کلانشهر آبادان در شهرهای ایران ساخته شده است؟ واقعا نمی دانم مردم تا کی هزینه کار کارگردانان نادان و بی سواد را بدهند. ساختمان مذکور تصادفی نبوده بلکه طبق مقررات کیفری تخلف بوده است.

همزمان با تخریب ساختمان متروپولیتن در آبادان، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن فردی به نام سعید حافظی یک سال پیش با توضیحات فنی-مشخصی در مورد عدم انطباق برج‌های دوقلوی متروپولیتن نسبت به خطرات احتمالی هشدار داد. استانداردهای فنی و ویژه در ساخت چنین برجی. با توجه به نکته تخصصی-مهندسی باید به افراد متولی رسیدگی شود. گوینده این ویدیو در مورد تخلفات ساختمانی و مسائل مربوط به اجرای عملیات عمرانی چه می گوید؟ این یک سیستم مهندسی بر اساس مقررات برنامه ریزی شهری ایمنی ساخت و ساز است.

در نقش ناظر در ماده 21 قانون شهرداری آمده است: در رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر باید فعالیت های ساختمانی مناسب را در محدوده پروانه استخدامی انجام دهد، کلیه فعالیت های اجرایی بازرسی از ساختمان های مشمول این ماده. 4 قانون مهندسی و کنترل. در مقاله زیر آمده است که مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و خط مشی نظارتی تعیین کننده صحت طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و غیره است. شهرداری ناظران را موظف به نظارت بر فعالیت های اجرایی ساختمان تحت نظارت خود از نظر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و برنامه ریزی و محاسبات فنی مربوطه می نماید.

در بحث نظارت گام به گام بر اجرای عملیات عمرانی، در ماده 23 آمده است: هر شخص حقیقی ـ حقوقی به عنوان ناظر موظف است بر فعالیت های اجرایی نظارت و برنامه ها را با آنچه در دست ایجاد می شود گام به گام تطبیق دهد. . اجرای عملیات عمرانی. گزارش تفصیلی به شرکت کننده تهیه و در نهایت کار را تکمیل و به مرجع ذی ربط که سازمان نظام مهندسی و شهرداری می باشد، ارائه نماید. ماده 34 قانون نظام مهندسی شهرداری و سایر مراجع موظفند با صدور پروانه ساختمانی کلیه تعهدات و الزامات تحمیل شده بر مالکان ساختمان، متولیان و مجریان ساختمان و سایر عوامل دخیل در طراحی برای پروانه ها و عوامل را به اطلاع متقاضیان برسانند. اجرای ساختمان.

در ماده 35 نیز آمده است که شهرداری و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی باید گواهی فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی صادر و سپس بر اساس آن گواهی پایان کار صادر کنند.

سازمان نظام مهندسی در بخش ساخت و ساز و کمیسیون های مجموعه مقررات شهرداری و مواد 55 و 100 حاکی از آن است که این دو مرجع به عنوان تنها مرجع ناظر بر هر گونه فعالیت ساختمانی در مناطق شهری موظف به ارائه کلیه امور می باشند. جزئیات ساخت و ساز از ابتدایی ترین ساخت تا مرحله نهایی. نظارت ویژه ای وجود دارد. تبصره 1 فصول شناسنامه فنی و مدنی ساختمان 31 نفر از مجریان آیین دادرسی مهندسی را مجبور می کند. این آیین نامه پس از تکمیل کار تهیه شناسنامه فنی و عمرانی ساختمان به ترتیبی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مقرر شده است، تأییدیه لازم را به سازمان نظام مهندسی استان می رساند و رونوشتی از شناسنامه فنی و ملکی را ارائه می کند. ساختمان جهت نهایی شدن به شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ارائه می گردد.

از مجموعه مقرراتی که در بالا ذکر شد، فرض بر این است که برای تکمیل کار آبادان ماهانگر بهبان و شروع ساخت و ساز و ساخت و ساز قبل از آن، تمام این مراحل باید طی شود. از صفر تا صد. ترکیب منطقی اتفاقات اخیر و اطلاعات ارائه شده در ویدئوی منتشر شده، این فرض را به وجود می آورد که برخی از دست اندرکاران پروژه کلانشهر آبادان، علیرغم آگاهی از فناوری، بر روی مشکل خاص این پروژه در انجام وظایف قانونی خود کار کرده اند. ، عامل اصلی تصادفات و فوتی ها در کشور.

بنابراین برای شناسایی مقصر و عامل این حادثه لازم است روند پیشرفت پروژه از جمله تاریخ انتشار فیلم سعید حافظی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد زیرا در صورت مشاهده علت ریزش برج همان خطای فنی در ویدیو ذکر شده است. عمداً مقصر اصلی حادثه تلقی شده و بر اساس قانون عقل مرتکب مستحق مجازات و مجازات مصوب قانون مجازات اسلامی است. اعمال کارشناسانی را که با توجه به تعریف رابطه سببیت و سببیت در حقوق جزا مستحق مسئولیت کیفری – مدنی می باشند استثناء می کند.

* وکیل- شیراز

دکمه بازگشت به بالا