عمومی

آمار بهبودیافتگان مبتلا به کرونا در استان تهران ۸۸.۸ درصد رسید – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

آمار بهبودیافتگان مبتلا به کرونا در استان تهران ۸۸.۸ درصد رسید - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

آنلاین به خبرنگاران گفت که انوشیربان محسنی بندوپادیایی عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از اوضاع گفت. کرولا وی در استان تهران گفت: بهداشت و مراقبت و مراقبت شخصی و حمایت از آن در جامعه آن زمان کرولا این دو برابر قوانینی که در استان اعمال شده است ، میانگین سنی بیماران و علت فوت است. کرولا در استان تهران او 68 سال سن داشت ، در حالی که میانگین سنی کشور 59 و 60 سال بود.

محسنی بندپی با تأکید بر اینکه مردم هنوز هم باید از توصیه های بهداشتی پیروی کنند ، گفت: کرولا در استان تهران توسعه یافته است.

وی در خصوص تعداد کشته شدگان در آسایشگاه سالمندان و معلولان از جمله در آسایشگاه کهریاک ، گفت: بیش از 14000 نفر و بیش از 40 درصد در ایالات متحده زندگی می کنند.

استاندار تهران گفت: تعداد افراد نجات پذیر قابل قبول و قابل توجه است کرولا در استان تهران ارائه خدمات مناسب نشان می دهد.

محسنی بندوپادیایی با اشاره به آمار صفر مرگ و میر در ورامین در پنج روز گذشته ، اظهار داشت: “تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان از حدود 230 نفر به 240 نفر در روز افزایش یافته و تعداد بهبودی ها نیز افزایش یافته است ، اما هنوز خطرات وجود دارد و باید پروتکل های بهداشتی دنبال شود.”

دکمه بازگشت به بالا