اقتصادی

آمادگی بانک مرکزی در اجرای هدف‌گذاری تورم

آمادگی بانک مرکزی در اجرای هدف‌گذاری تورم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک مرکزی آمادگی دارد تا را سیاست هدفگذاری تورم را به اجرا درآورد، گفت: موفقیت و اثر بخشی این سیاست در گروه اقدام دولت در هر چه سریعتر انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه است.

به گزارش دنیای 77، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی هدف گذاری در خصوص تورم، اظهار کرد: ریشه تورم بالا، گره به عنوان اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه مالی سیاستهای پولی و نمودن کسری بودجه و اتکاء انبساطی مستمر بر سیاستهای پولی بوده برای رشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: در دورههای فراوانی ارزی به منابع دولتها انبساط بودجه مبتنی بر منابع و سرکوب تورم ارزی با دخالت در ارز بازار عرضه و افزایش به کمک واردات روی آورده و افت در مواقع درآمدهای ارزی به روشهای مستقیم و غیر مستقیم به منابع بانکی متوسل شدهاند. اینگونه روشها من نبوده بلکه تنها پایدار مشکلات بسیار زیادی از تحلیل جمله ارزی و تضعیف منابع تولید ملی و نوسانات شدید چرخههای تجاری را به دنبال داشته است.

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی افزود: تغییر در پس از سیاستهای ارزی، پولی مالی و انباشت کشور به همراه منابع برای ادامه نام املاک و مستغلات سیاست سازی و کنترل ثبات در بازار ارز، که از دو سال پیش آغاز شده است و با ابزارهای توسعه طراحی و عملیاتی کردن جدید امروز سیاستهای پولی بانک مرکزی که آماده است سیاست هدف گذاری به تورم را اجرا بگذارد.

به گفته همتی در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی، “تورم هدف” خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت بازار نرخ سود در باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی مدت کوتاه در بازار نرخ سود دالان باز، میانی برای یک هدف هدف تحقق خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: اثربخشی و موفقیت این سیاست در گروه اقدام دولت در هر چه سریعتر انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه نقف سیکلی جهت کردن بودجه و البته بیشتر تلاش برای کاهش است کسری بودجه.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا