جامعه و خانواده

آغاز به کار پویش اطلاع رسانی مقابله با کار کودک/ “چهارراه کودک” در برابر کار کودک

آغاز به کار پویش اطلاع رسانی مقابله با کار کودک/ "چهارراه کودک" در برابر کار کودک

شهرداری تهران از راه اندازی کمپین “چهارراه کودک” برای آگاهی از حساسیت شهروندان نسبت به کار کودکان و شناخت اشکال و ابعاد آن و جذب و همکاری با شهروندان برای کاهش این آسیب های اجتماعی در تهران خبر داد.

به گزارش دنیای 77 ، محمدرضا جوادی یغنه با اشاره به آغاز کارزار “چهارراه کودکان” به مناسبت روز جهانی کودک اظهار داشت: “تهران ، شهری برای همه” یک شعار برای شهرداری تهران و زندگی سالم برای همه شهروندان مطابق با تعهدات قانونی آن است. عرضه برای بهبود زندگی کودکان کار امسال کار می کند.

وی افزود: اگرچه شهرداری تهران خود را موظف به ساماندهی و پشتیبانی از کودکان کار و خیابانی می داند ، اما فقط باید زیرساخت های لازم را برای ساماندهی این کودکان فراهم کند و آنها را به دستگاه های ذیربط و سازمان های غیردولتی ارائه دهد.

معاون سازمان فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه همه اشکال کار کودکان از دیدگاه تهران قابل قبول نیست ، گفت: این سازمان به دنبال استفاده از زیرساخت های موجود و دستیابی به مسئولیت اجتماعی برای حساسیت و افزایش حساسیت شهروندان است. به کودک کمک کنید تا مشکلات و ابعاد این پدیده را درک کند.

براساس گزارش روابط عمومی و مشارکتهای سازمان رفاه اجتماعی در شهرداری تهران ، جوادی یاغنه گفت: اهداف دیگر حمایت از سازمانهای غیردولتی فعال در کار کودکان و کاهش میزان کار کودکان با جذب شهروندان شرکت کننده و ترویج “تقاطع کودکان” است. نظارت بر پیمانکاران شهرداری تهران و آژانس های تابعه در خصوص منع اشتغال کودکان ، تلاش در از بین بردن کارهای ریسک بالاتر از جمله مجموعه خطر کودک و کمک به اجرای پروژه های توانمند سازی کودکان کار و برنامه های دیگر برای خانواده های آنها در شهرداری تهران. کمک به حل مشکلات شغلی کودکان در تهران.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا