استانی

آغاز به کار باشگاه‌های ورزشی وآموزشگاه‌های زبان

از اصفهان تا آژانس خبری بورنا ،اسفندیار تاجمیری در دیدار با کرونا ، با اشاره به بازگشت تدریجی اصناف و مشاغل اظهار داشت: اینها ارزشهای سالم هستند. و هنگام برخورد با مجرمان ، از ادامه فعالیت آنها ممنوع است.

وی افزود: در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی و در صورت بازگشت به خطر با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد و مجرمین از ادامه فعالیت خود منع خواهند شد و رفع این ممنوعیت نیز خالی از لطف نیست.

فرماندار شاهین شهر و میمه از بازگشایی کلوپ های ورزشی و مؤسسات آموزشی خبر داد و گفت: به غیر از باشگاه های ورزشی و ورزشی خصوصی ، مدارس زبان ، مدارس فنی و حرفه ای و کلیه موسسات آموزشی در سطح شهر بازگشایی می شود.

وی افزود: حیاط های باز حرم مطهر می تواند از یک ساعت نماز صبح تا یک ساعت قبل از نماز عصر بدون شلوغی و مراسم اجرا شود.

تاجمیری با تشکر از دستگاههای دولتی به دلیل همدلی و پشتیبانی در تهیه اقلام بهداشتی ، افزود: با توجه به اشباع اقلام بهداشتی در شهرستان ، نیازی به هیچ آژانس کاری برای کار در این مناطق نیست.

فرماندار همچنین با اشاره به محل و آغاز فروشگاه شاهین شاه فلافل در اردوگاه گردشگری این شهر ، اظهار داشت: اصناف فلافل کلیه قوانین بهداشتی را رعایت می کنند و می توانند فعالیت خود را با نظارت شبکه بهداشت از سر بگیرند.

وی با تشکر از کارکنان بهداشتی و درمانی و تجمیری برای کار خستگی ناپذیر خود ، افزود: هنوز کرونا تمام نشده است و برای جلوگیری و پیروی از قوانین بهداشتی و احیای بیشتر مکانها و همچنین افزایش بهداشت شخصی و فاصله اجتماعی باید آگاهی عمومی حفظ شود. توجه می کند

آغاز به کار باشگاه‌های ورزشی وآموزشگاه‌های زبان
دکمه بازگشت به بالا