جامعه و خانواده

شبیه ساز آزمون و سؤالات آیین نامه اصلی (600 سوال ازمون)

اگر شما هم تصمیم دارید در آزمون آیین نامه رانندگی شرکت کنید ما قبل از آزمون به شما توصیه می کنیم که به ما اعتماد کنید تا نمره شما را برایتان بگوییم، ما دقیقاً در آزمون های آنلاین می دانیم هنرجو در کجا اشتباه کرده و روی کدام مباحث تسلط بیشتری دارد. آزمون آیین نامه آنلاین یک فرصت مناسب در اختیار هنرجویان قرار می دهد تا قبل از آزمون آنچه را که باید تجربه کنند و به طور دقیق اشکالات خود را فهمیده و در جهت رفع آن باشند.

آزمون آیین نامه رانندگی

ازمون شبیه سازی شده آیین نامه در لینک زیر

https://www.driveing.ir/azmoon-drive/

پس قبل از هر چیزی گواهینامه مربوط به آن وسیله نقلیه را دریافت کنید. 80 ـ گواهینامه بینالمللی رانندگی: گواهینامهای است که به اعتبار گواهینامه داخلی طبق مفاد قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جادهها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها ـ مصوب 1354 ـ توسط راهنمایی و رانندگی صادر میگردد و مدت اعتبار آن یک سال میباشد. خیر. طبق طبق بخشنامه و دستورالعمل وزارت کشور، در حال حاضر تنها برای یک نفر از اعضای خانواده گواهینامه رانندگی صادر خواهد شد. به همین خاطر هم مربی تنها روی نکات و سوالات امتحانی تاکید میکند و آنها را انجام میدهند تا فرد برای آزمون آماده شود اما در واقع هیچ مهارتی ندارد.

در راههايي كه بوسيله موانع فيزيكي مسير رفت و برگشت وسايل نقليه از هم جدا شده است قرار دادن علائم مندرج در فوق در عقب و پهلوي وسايل متوقف كافي خواهد بود. الف ـ بلند كردن دست بطور عمودي ـ مفهوم اين حركت براي كليه استفاده كنندگان از راه به معناي(توجه توقف) خواهد بود اما رانندگاني كه توقف وسايل نقليه آنها ايمني كافي ندارد مستثني هستند۰اين علامت، رانندگاني را كه پيشتر وارد محوطه تقاطع شده اند ملزم به توقف نمي سازد.

سوالات ایین نامه رانندگی

ب ـ چراغ زرد براي احتياط- رانندگان وسايل نقليه كه با اين چرا غ روبرو مي گردند نبايد از خط ايست يا از طراز چراغ راهنمايي و رانندگي عبور كنند، مگر آنكه آن چنان به خط ايست تقاطع و يا چراغ راهنما نزديك شده باشند كه پيش از عبور از خط ايست يا از طراز چراغ راهنما نتوانند به آساني توقف نمايند.درهرحال در صورت ورود قبلي به تقاطع موظفند به حركت خود ادامه داده و با رعايت مقررات ديگر از تقاطع يا گذرگاه عبور كنند.

ماده ۱۲۹ ـ رانندگان وسايل نقليه موظفند در تقاطع هايي كه چراغ راهنمايي و رانندگي يا مأمور راهنمايي و رانندگي يا تابلوي ايست ندارد، در سرپيچها، جاده هاي تنگ و تپه ها و بطور كلي در محلهايي كه موانعي در مسير حركت آنان وجود داشته باشد و همچنين در مواقع بارندگي يا مه يا كولاك و مانند آنها از سرعت وسيله نقليه تاحدي كه برحسب مورد براي پرهيز از خطر يا تصادف ضرورت دارد, بكاهند و با سرعت مطمئن حركت نمايند. الف ـ چراغ سبز براي حركت – رانندگان وسايل نقليه اي كه با چراغ سبز روبرو مي شوند حق عبور يا گردش دارند, مگر آنكه گردش به وسيله علامت ديگري ممنوع شده باشد. رانندگان وسایل نقلیه سنگین در موقع عبور از جادههای تنگ یا عقب راندن باید یک نفر کمک راننده برای احتراز از هر گونه خطری همراه داشته باشند.

گرفتن گواهینامه

جهت اخذ گواهینامه پایه دوم که همان مجزو بای رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفی بار شش تن و یا برای حمل حداکثر ۲۶ نفر سرنشین با احتساب راننده می باشد باید 23 سال تمام سن داشت. دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد … ماده ۱۲۱ – درراههائي كه بوسيله علائم, مانند خط كشيهاي يك خط ممتد و يا دو خط ممتد ويا موانع فيزيكي به دو قسمت تقسيم شده اند، رانندگان موظفند از بخش راست راه حركت كنند و حق ندارند از روي آنها بگذرند.

در برخي از بخشهاي راه كه يك خط از دو ممتد به خط بريده تبديل شده است، رانندگاني كه در سمت خط بريده در حركتند مجاز به سبق گرفتن و يا گردش به چپ، بر حسب مورد و با توجه به طول خط بريده و با رعايت مقررات بخشهاي سبقت و گردش، مي باشند. اين حركت نيز براي رانندگاني كه در سمت جلو و عقب مامور قرار دارند۰ بمنزله علامت ايست ميباشد. ماده ۱۰۲ ـ در تقاطع هايي كه مسير جداگانه گردش به راست بوسيله جدول يا خط كشي تعبيه نشده است، در هنگاميكه چراغ راهنمايي و رانندگي قرمز است، رانندگاني كه قصد گردش به راست داشته باشند در صورت نصب تابلوي ويژه اي كه گردش به راست را مجاز اعلام مي نمايد، مي توانند از منتهي اليه سمت راست راه و با رعايت احتياط و حق تقدم عبور وسايل نقليه و پيادگاني كه با چراغ سبز در حال عبور مي باشند، وارد راه مجاور سمت راست شوند.

در ترکیه آشنا شوید، ادامه این پست را از دست ندهید.

ب – از ۵۰ متر مانده به پيچها تا ۵۰ متر پس از آن يا در تقاطع راهها يا در تقاطع راه آهن, مگر آنكه بوسيله علائم، سبقت مجاز شناخته شده باشد. میدانید که پیش از آزمون اصلی آزمون مقدماتی را گذراندهاید و میدانید که پس از آزمون اصلی بخش عملی خواهد بود. این سوالات از بخشهای مختلف آیین نامه طرح میشود و در صورتی که آزمون اصلی شرکت کنید بخش فنی سوالات نیز اضافه خواهد شد. بعد از قبولی در آزمون و تکمیل مدارک و پرداخت هزینه های گواهینامه، در مدت زمان حداکثر ۱۵ روز تا یک ماه گواهینامه صادر میشود و به دست شما میرسد.

در کشور ما این مجوز رانندگی با نام گواهینامه رانندگی پایه 3 شناحته میشود که فرد با داشتن آن مجاز به راندن خودروی سواری و وانت های سبک میباشد . دانلود سری کامل نمونه سوالات آیین نامه رانندگی اصلی پایه سوم با جواب تصویر 2 نمونه سوال آیین نامه اصلی 98 بصورت رایگان. اگر میخواهید تا با نحوه اخذ گواهینامه در ترکیه آشنا شوید، ادامه این پست را از دست ندهید. استفاده از فانوس يا چراغ يا مشعل و هرگونه علامت آتش زا براي اين گونه وسايل نقليه ممنوع است.

خوشبختانه سال ها تجربه افسران و مربیان باعث شده تا شبیه ساز آزمون آیین نامه آنلاین به طرز کاملاً شگفت آوری شبیه آزمون آیین نامه اصلی شود. شما بعد از شرکت در آزمون آنلاین می توانید با یک کلید سؤالات آیین نامه اصلی خود را به صورت کاملاً دقیق بررسی کنید.

دکمه بازگشت به بالا